HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Extra bijdrage voor minima

Extra bijdrage voor minima (11-10-2017)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

De gemeente Ermelo heeft besloten om voor 2017 een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor de minima van Ermelo. Voor hen wordt een bedrag van € 100,00 per gezinslid beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is alleen bedoeld voor huishoudens die de laatste 12 maanden een inkomen hadden dat lager was dan 110% van de bijstandsnorm en die geen vermogen hebben dat hoger is dan de in de Participatiewet vastgestelde vermogensgrens. Kinderen tot 18 jaar worden ook tot het huishouden gerekend.

Maatschappelijke bijdrageregeling

Er bestaat recht op deze extra bijdrage indien u over het jaar 2017 een Maatschappelijke bijdragevergoeding heeft ontvangen. In dat geval zal de bijdrage automatisch aan u worden uitbetaald. 

Heeft u nog geen aanvraag voor de Maatschappelijke bijdrageregeling ingediend? U kunt dit nog tot uiterlijk 31 januari 2018 doen. Indien toegekend, ontvangt u de extra bijdrage aan het begin van 2018. Voor de voorwaarden van de Maatschappelijke bijdrageregeling kunt u kijken op www.socialedienstveluwerand.nl/minima. Ook kunt u hiervoor terecht op het wekelijkse spreekuur van Sociale Dienst Veluwerand in Ermelo, op dinsdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur.