HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Extra bijdrage voor minima

Extra bijdrage voor minima (21-11-2016)

Dit item is verlopen op 31-01-2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo heeft besloten om voor 2016 een extra bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van de minima.

Er wordt een bedrag van € 75,00 per gezinslid beschikbaar gesteld aan huishoudens die de laatste 12 maanden een inkomen hadden dat lager was dan 110% van de bijstandsnorm en die geen vermogen hebben dat hoger is dan de in de Participatiewet vastgestelde vermogensgrens. Ten laste komende kinderen tot 18 jaar worden ook tot het huishouden gerekend.

Er bestaat recht op deze extra bijdrage indien over het jaar 2016 een vergoeding op grond van de Maatschappelijke bijdrage is ontvangen. Deze bijdrage zal dan automatisch worden uitbetaald in 2016. Heeft u nog geen aanvraag voor een vergoeding op grond van de Maatschappelijke bijdrageregeling ingediend? U kunt deze tot uiterlijk 31 januari 2017 aanvragen. Indien toegekend ontvangt u de extra bijdrage begin 2017. Voor de voorwaarden van de Maatschappelijke bijdrageregeling verwijzen wij naar www.socialedienstveluwerand.nl/minima. Ook kunt u hiervoor op het wekelijkse spreekuur terecht.