HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren (13-12-2016)

Dit item is verlopen op 31-01-2017.

Bent u in het nieuwe jaar van plan om een evenement te organiseren? Vergeet dan niet om dit bij de gemeente te melden of een evenementenvergunning aan te vragen.

Voor het houden van een klein evenement is een melding voldoende. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of een buurtbarbeque op één dag. Kijk voor de voorwaarden op www.ermelo.nl/evenement

Evenementenvergunning

Is er geen sprake van een klein evenement of wordt er niet voldaan aan de voorwaarden, vraag dan een evenementenvergunning aan. Evenementen worden onderverdeeld in de categorieën A, B of C. Een categorie A- evenement brengt weinig risico met zich mee en heeft een beperkte invloed op de omgeving. Voor deze categorie evenementen kan worden volstaan met alleen een aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Deze dient minimaal 8 weken van tevoren aangeleverd te worden. Categorie B- en C- evenementen brengen meer risico’s met zich mee en hebben meer invloed op de omgeving. Om die reden moet bij het aanvraagformulier een veiligheidsplan worden gevoegd. Aanvragen voor B- en C-evenementen moeten minimaal 12 weken van tevoren ingediend worden. 

Risicoscan

Om te bepalen onder welke categorie een evenement valt, gebruiken wij een risicoscan. De risicoscan is een instrument, waarmee op basis van het ruimtelijke-, activiteiten- en publieksprofiel evenementen naar ‘zwaarte’ geclassificeerd worden. De classificatie heeft als doel om in een vroegtijdig stadium inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s van het evenement en de benodigde capaciteit van de gemeente en hulpverleningsdiensten voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement in te schatten. 

Formulieren

Op www.ermelo.nl/evenement vindt u de meldings- en/of aanvraagformulieren. Moeite met invullen of weet u niet onder welke categorie uw evenement valt? De medewerkers van Publiekszaken helpen u graag. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of via (0341) 56 73 21.