HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Ermelo stuurt meer op bouw van sociale koop- en huurwoningen

Ermelo stuurt meer op bouw van sociale koop- en huurwoningen (01-02-2019)

Dit item is verlopen op 15-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de Verordening sociale woningbouw 2019 en Beleidsregels sociale woningbouw Ermelo 2019 vastgesteld. Hierin staat dat elk woningbouwproject een vast percentage woningen voor sociale huur, sociale koop en middenhuur moet omvatten. Voor sociale huurwoningen waren deze percentages al vastgelegd. Vanaf nu geldt dat ook voor sociale koopwoningen en woningen met een middenhuur. De aanleiding voor deze nieuwe regels is het tekort aan sociale koop- en/of huurwoningen en woningen met een middenhuur in Ermelo.

Vereveningsfonds

Aan de verordening sociale woningbouw en de beleidsregels is het vereveningsfonds gekoppeld. Het vereveningsfonds is een stimulans om meer sociale koop en/of huurwoningen te bouwen. Initiatiefnemers die extra sociale woningen bouwen (meer dan 50% van het bouwproject) kunnen een aanvraag doen om een bijdrage te krijgen uit het vereveningsfonds. Het fonds wordt gevuld met gelden van initiatiefnemers die te weinig sociale koop- en/of huurwoningen in hun project opnemen. Sociale huurwoningen hebben een huur tot € 740,42. Middenhuurwoningen hebben een huurprijs van € 720,42 tot € 950,00. Sociale koopwoningen hebben een maximale koopprijs tot € 200.000.

Alle nieuwe bouwplannen moeten aan deze nieuwe regels voldoen. De nieuwe regels zijn niet van toepassing voor bouwplannen waar het college van B&W al een positief principebesluit over heeft genomen. Ook geldt het niet voor bouwplannen van initiatiefnemers waarvoor afwijkende afspraken zijn gemaakt over het aantal te bouwen sociale huur- en/of sociale koopwoningen.