HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Ergernis door hondenpoep en zwerfafval

Ergernis door hondenpoep en zwerfafval (08-01-2016)

Dit item is verlopen op 08-04-2016.

De gemeente  Ermelo is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte zoals  wegen, openbare verlichting,  groen, speelplaatsen en riolering.  De gemeente doet er alles aan om dit zo goed mogelijk schoon en veilig te houden, maar zij kan dit niet alleen. Wij zijn afhankelijk van uw medewerking.  U kunt zelf ook een steentje bijdragen door uw omgeving zo netjes mogelijk te houden. 

Overlast hondenpoep

Hondenpoep is één van de grootste ergernissen. Sommige hondenbezitters laten hun viervoeter poepen op trottoirs, paden en plekken waar kinderen spelen en ruimen dit vervolgens niet op. Dit veroorzaakt veel overlast en ergernis. Neem bijvoorbeeld altijd een hondenpoepzakje of schepje mee als u de hond gaat uitlaten. Het is een kleine moeite om de poep op te ruimen. Laat u uw hond zijn behoefte doen waar dat niet mag en ruimt u de hondenpoep niet op? Dan riskeert u een boete van € 140,00.

Hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden

Daarnaast zijn er in Ermelo voldoende speciale hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden. U herkent deze plekken aan de markering. De gemeente onderhoudt deze gebieden. Zo worden de uitlaatstroken één keer in de week schoongemaakt met een speciale hondenpoepzuiger. De gemeente Ermelo heeft 6 grote losloopgebieden waar uw hond naar hartelust mag rondrennen. Wilt u weten waar? Kijk op www.ermelo.nl/honden.

Zwerfafval

Naast hondenpoep is zwerfaval ook een grote ergernis. Zwerfafval is afval dat mensen weggooien of achterlaten op een plaats waar dat niet hoort. Bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in het bos.  Ook zijn er vaak zakken te vinden naast containers.  De schoonmaakdiensten van de gemeente en Dusseldorp halen veel zwerfvuil weg, maar ze komen nu eenmaal niet overal. We vragen u om ons  te helpen Ermelo schoon te houden. Neem tijdens een wandeling een vuilniszakje mee  en ruim af en toe een blikje of een stuk plastic op. Afval achterlaten op een plek waar het niet hoort is strafbaar. U riskeert een boete van € 140,00. Gooi afval daarom altijd in een openbare vuilnisbak of neem het mee naar huis.

Meldpunt

Ziet u overvolle vuilcontainers, uitpuilende afvalbakken of rommel op straat of in het groen? Meld dit dan bij de gemeente via  www.ermelo.nl/meldpunt of via het meldpunt in onze app. U kunt de app downloaden in de App Store of Google Play onder de naam gemeente Ermelo.  De buiten gewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente gaan op basis van meldingen en beschikbare informatie handhaven op het niet opruimen van hondenpoep, zwerfvuil en vuilnis die naast de container staan.