HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Eikenprocessierups gesignaleerd

Eikenprocessierups gesignaleerd (20-06-2017)

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

In Ermelo is de eikenprocessierups gesignaleerd. Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen is de gemeente begonnen met de bestrijding van de rupsen en nesten.

Na contact met de kleine brandhaartjes van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Bestrijding

Op plaatsen waar de gemeente overlast verwacht, worden de rupsen bestreden nog voordat de rupsen de vervelende brandhaartjes hebben ontwikkeld. Het bestrijden bestaat uit het wegzuigen van de rupsen. De weggezogen rupsen worden afgevoerd en verbrand. Op die manier levert de bestrijding het minste overlast op. De gemeente kiest er voor niet te spuiten in verband met de bescherming van kwetsbare andere soorten.

Bestrijding niet overal

Niet alles kan tegelijk worden aangepakt. Bij de bestrijding van de rupsen geeft de gemeente prioriteit aan openbaar gebied waar veel mensen komen, zoals recreatie-, speel- en sportgebieden en doorgaande wegen en fietspaden. Niet overal kan even snel worden gereageerd. In rustige gebieden waar de rups weinig overlast veroorzaakt, bestrijdt de gemeente niet. De rupsen op particuliere grond worden niet verwijderd door de gemeente. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u af om de rupsen zelf te bestrijden. Neem hiervoor contact op met een deskundig bedrijf. Kijk op www.ermelo.nl/ongediertebestrijding.

Rupsen melden

Ziet u de eikenprocessierups? Raak de rupsen niet aan en ga ze niet zelf bestrijden, maar meld de locatie bij de gemeente. U kunt dit telefonisch doen via tel. (0341) 56 73 21, online via de app of via www.ermelo.nl/meldpunt.

Meer informatie is te vinden op diverse websites zoals www.rivm.nl, www.ggdnog.nl.