HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Eigen bijdrage Wmo verandert in 2019

Eigen bijdrage Wmo verandert in 2019 (15-01-2019)

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

In 2019 verandert de eigen bijdrage voor inwoners die gebruikmaken van hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij betalen dan maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

De eigen bijdrage voor de Wmo is voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, voor een woningaanpassing of voor individuele begeleiding. En voor zorg die je zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Wanneer betaal je géén eigen bijdrage?

  • Als je een rolstoel nodig hebt
  • Als je in aanmerking komt voor (arbeidsmatige) dagbesteding
  • Als je getrouwd of samenwonend bent en nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)
  • Bij een laag inkomen. Van een laag inkomen is sprake als je bruto-inkomen (verzamelinkomen) lager is dan: 
    • € 16.320,- (als je ongehuwd bent en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt)
    • € 17.040,- (als je ongehuwd bent en de AOW-leeftijd hebt bereikt)
    • € 23.520,- (als je gehuwd bent en de AOW-leeftijd hebt bereikt)

 Je kunt een proefberekening maken via www.ermelo.nl/rekenhulp. Neem bij vragen contact op met het CAK via www.hetcak.nl
.