HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Eerste jaarcongres Gastvrije Randmeren

Eerste jaarcongres Gastvrije Randmeren (20-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Op vrijdag 7 december kwamen bestuurders, ondernemers en gebiedsbeheerders van  de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren in het Dolfinarium bij elkaar. Ruim zestig deelnemers bezochten het eerste jaarcongres ‘Samenwerken aan Randmerenkwaliteit’. In werkgroepen werd er nagedacht over de vorming van één aaneengesloten recreatie- en watersportgebied.

Ontschotten

In het gebied Randmeren, dat 80 kilometer lang is, komen vijf provincies, Rijkswaterstaat, zestien gemeenten en vier waterschappen samen. Recreatiegebied Strand Horst maakt ook onderdeel uit van de Randmeren. Gezamenlijk werken de partijen aan de ontschotting van de Randmeren. Deelnemers aan het congres bogen zich over kaarten van het hele gebied, van Almere tot Kampen. In werkgroepjes deelden zij veel gebiedsinformatie met elkaar. Van onbekende wandel-fietsverbindingen tot geheime groenparadijzen en verscholen ankerplaatsen. Er werd gesproken over nieuwe kansen en nieuwe verbindingen, om tot één aantrekkelijk Randmeer-gebied te komen.

Projecten

In de amper vijf jaar dat de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren bestaat, zijn al grote projecten afgerond. Zoals de verbetering van waterkwaliteit, de inrichting van de eilanden en baaien voor recreatief verblijf, de verdieping van vaargeulen en de herinrichting van oevers. In de komende vier jaar wordt de kwaliteit van het gebied verder verhoogd, en volgt een inspirerend aanbod van activiteiten.

Kijk hier voor een impressie van het jaarcongres.