HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Duurzaamheid, hoe denkt u daarover?

Duurzaamheid, hoe denkt u daarover? (05-12-2016)

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

Wereldwijd, in Europa en natuurlijk ook in Nederland hebben mensen afspraken gemaakt over een duurzame toekomst, een duurzame samenleving. Deze afspraken zijn onder andere vastgelegd in klimaatagenda’s. 

De ambitie van gemeente Ermelo op dit terrein is verwoord in het programma Duurzaamheid: Energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035. 

Het realiseren daarvan kan alleen als we met inwoners, ondernemers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de schouders eronder zetten en samen met elkaar concreet aan de slag gaan.

We willen graag weten hoe u over duurzaamheid denkt. Daar kunt u ons bij helpen door onderstaande volgende vragen te beantwoorden. Uw antwoorden en ideeën zijn voor ons handvatten om de projecten en activiteiten uit het programma Duurzaamheid verder vorm te geven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

U kunt de vragenlijst niet meer invullen.