HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Duurzaam Ermelo

Duurzaam Ermelo (18-04-2016)

Dit item is verlopen op 31-08-2016.

Dinsdag 12 april heeft het college ingestemd met het Programma Duurzaamheid. In dit programma staat welke stappen gemeente, bedrijven en inwoners samen moeten nemen om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te wonen, werken, vervoeren en te recreëren.

Duurzaamheid is niet nieuw voor de gemeente Ermelo. Sinds 2010 is in Ermelo al het nodige gedaan op het gebied van duurzaamheid. Het programmaplan 2016-2020 beschrijft de (versnelde) weg wat we nu en wat we de komende jaren moeten doen voor een duurzame samenleving voor onze huidige, maar zeker ook voor onze toekomstige generatie.

Politiek Café

Dat het onderwerp Duurzaamheid ook leeft in de Ermelose samenleving is gebleken tijdens het eerste Politiek Café op dinsdag 12 april in de Dialoog: een debatbijeenkomst tussen politieke partijen, ondernemers en inwoners van Ermelo. Het debat was een initiatief van Jan Hoogenberg van Bibliotheek Noordwest Veluwe, Jeanne Dijkstra van ErmeloNext.nl, het Gelderse CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart en Aline Verhoef-Franken, bestuurslid van Progressief Ermelo. Inleider van het debat was Pieter van der Ploeg van Alliander Strategie. Hij gaf een presentatie over energieneutraal Ermelo in 2030 en klimaatneutraal Ermelo in 2035. Aan de hand van stellingen gingen bedrijven, organisaties, politici en inwoners van Ermelo met elkaar debatteren. Het ging over energie en duurzaamheid, waaronder windmolens, zonne-energie, biomassa et cetera, en wat inwoners en bedrijven zelf kunnen en misschien wel moeten doen om met elkaar een duurzame samenleving te bereiken.

Energiecafé

Op woensdagavond 20 april ontmoetten zo'n 50 Ermeloërs, diverse raadsleden, wethouder Jan van Eijsden en medewerkers van gemeente Ermelo elkaar rond het thema duurzaamheid. Inspiratie was er te over: Marcel Bullinga gaf een uitdagende inkijk in Ermelo anno 2030, een aantal inwoners deelden hun ervaringen rondom o.a. een nul-op de meter-huis (‘gasmeter het huis uit’), de temperatuur in huis wat naar beneden (‘koude douche’), zorgvuldig omgaan met voedsel en onze aarde, duurzame materialen voor het produceren van computers (‘jawel, ook Apple’). In het verslag lees je meer over het verloop van de avond.
Binnenkort verschijnt er meer informatie over het Programma Duurzaamheid op de projectenpagina van de website.