HOME  |  Actueel in Ermelo  |  De Groenvisie, wat gaf u aan ons mee?

De Groenvisie, wat gaf u aan ons mee? (06-06-2017)

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

We zijn in Ermelo best tevreden over het openbaar groen. Wel mag dit groen meer beschermd worden bij bouwprojecten of wanneer het gaat om het behoud van oude bomen. Dit staat in de top 3 van reacties die we van u als inwoner van Ermelo hebben mogen ontvangen op onze oproep om mee te denken met de nieuwe Ermelose Groenvisie. In maart en april waren er meerdere inloopbijeenkomsten en daarnaast enquêtes op Facebook en onze website om uw inbreng te geven. We vroegen wat u belangrijk vindt aan het (openbaar) groen in heel Ermelo.

Daarnaast hebben we ook zelf actief organisaties en vakgenoten als gebruikers en experts bevraagd. Zo hebben onder meer de ondernemersvereniging, UWOON en natuur- en milieuplatform Ermelo meegedacht. In totaal leverde dit een lijst van 385 reacties op. Onze hartelijk hiervoor.

Wat nemen we in elk geval mee (uw top 10)

  1. Het huidige groen in de dorpen en het buitengebied voldoet (bijna 70% deelde dit). Het huidige areaal wordt in principe als voldoende ervaren; inzetten op de kwaliteit van het groen is belangrijker. Per wijk of buurt zijn de verschillen in hoeveelheid groen soms wel groot.
  2. Bij bouwplannen het bestaande groen beter beschermen (ruim 95% deelde dit). We zijn ons nog onvoldoende bewust van de waarden van het groen. De waarden beter in beeld of in kaart brengen en ook voorbeelden geven van groen- en natuurinclusief ontwikkelen.
  3. Oude bomen beter beschermen (bijna 70% vond dit belangrijk). De bestaande werkwijze evalueren en waar nodig actualiseren.
  4. Groenblijvende en bloeiende struiken en grote bomen binnen 300 m van de woning (meer 60% vond dit belangrijk). Het assortiment voor groen in de bebouwde kom meer insteken op de seizoenen, beleving en aantrekkelijkheid voor fauna.
  5. Meer vlinders, bijen en (zang)vogels dicht bij woningen (meer dan 60% vond dit belangrijk; ruim 10% deelde dit niet). Waar mogelijk meer biodiversiteit stimuleren, vooral in de bebouwde kom.
  6. Zichtbaarheid van wilde dieren (reeën, herten en wilde zwijnen) in de Ermelose bossen en heide (ruim 60% vond dit belangrijk; minder dan 5% deelde dit niet). Het faunabeheer hier meer op richten en overlast voorkomen of tegengaan.
  7. Regenwater kunnen we in tuinen en in het openbaar groen opvangen (circa 55% vond dit belangrijk). Zowel onze inwoners als wijzelf als gemeente kunnen hier meer in doen, hier liggen kansen.
  8. Samen met andere inwoners meehelpen in het groen, bossen, landschap of heide is soms mogelijk (gemiddeld 15% zou dit willen; ruim 30% doet liever niet mee). Samen een kleinschalig object als een buurttuin of speelplek aanleggen en onderhouden scoort hoger (50% vond dit belangrijk). Veel inwoners helpen de gemeente ook al mee door hun eigen omgeving schoon en netjes te houden. Als gemeente initiatieven ondersteunen wordt gewaardeerd.
  9. Groen in Ermelo wordt hoog gewaardeerd door toeristen en recreanten. De veelheid aan gebruikers maakt dat er een zorgvuldige afstemming nodig is om het voor alle gebruikersgroepen plezierig te houden.
  10. Groen is belangrijk voor onze gezondheid en welbevinden. Om elkaar te kunnen ontmoeten, om te kunnen spelen, bewegen, ontdekken en om te kunnen ontspannen. Groen dat voor deze activiteiten geschikt is, is daarom dicht bij huis onmisbaar.

De komende weken gaan we de Groenvisie uitwerken en leggen deze voor aan de gebruikers en experts. Komend najaar is de bestuurlijke besluitvorming gepland.