HOME  |  Actueel in Ermelo  |  De afvalpas is niet voor blad

De afvalpas is niet voor blad (08-11-2016)

Dit item is verlopen op 15-12-2016.

De afvalpas waarmee inwoners van Ermelo gratis snoeiafval kunnen inleveren bij het afvalbrengcentrum Fa. Kamphorst, is een groot succes. De gemeente wil de inwoners er graag op wijzen dat de afvalpas alleen gebruikt mag worden voor het inleveren van grof snoeiafval zoals takken, struiken, wortels en stobben.

Bladeren, gras en schoffelvuil horen daar niet bij. Bladeren mogen gewoon in de groene gft-containers van de gemeente. Ook kan het tegen betaling worden ingeleverd (€ 2,00 per 100 kg) bij Fa. Kamphorst.

Voor vragen over de afvalpas kunt u bellen met 0800 22 24 111. Voor vragen over het brengen van afval kunt u terecht bij Fa. Kamphorst (0341) 55 20 25. Kijk op www.ermelo.nl/snoeiafval voor meer informatie.