HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Controle schoolverzuim

Controle schoolverzuim (15-02-2016)

Dit item is verlopen op 20-02-2016.

Op vrijdag 19 februari, de dag voor de voorjaarsvakantie, gaan de consulenten leerplicht van Leerlingzaken Noord-Veluwe weer controleren op luxe verzuim in Ermelo.

De controle heeft als doel luxe verzuim tegen te gaan. In de leerplichtwet staat dat een leerplichtig kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zonder toestemming van de directeur van school wegblijven. Wanneer een ouder het leerplichtige kind thuis houdt om eerder op vakantie te kunnen gaan, is er sprake van luxe verzuim. Vaak doen ouders dit om eerder op weg te gaan in verband met de files.  Dit is niet toegestaan. De directeur is verplicht dit door te geven aan Leerlingzaken.

Huisbezoek

De consulenten leerplicht gaan op huisbezoek bij ouder(s) van leerlingen van 5 tot 18 jaar, die zonder kennisgeving afwezig zijn én bij twijfelachtige ziektemeldingen. Er wordt gecontroleerd waarom de leerling afwezig is. Wanneer blijkt dat er sprake is van luxe verzuim zal er proces-verbaal opgemaakt worden.