HOME  |  Actueel in Ermelo  |  College gaat in gesprek in Ermelose wijken

College gaat in gesprek in Ermelose wijken (27-08-2019)

Dit item is verlopen op 08-10-2019.

Vorig jaar presenteerden de coalitiepartijen van Ermelo het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Dichterbij’. In dat akkoord staat dat de inbreng van inwoners heel belangrijk is. Daarom bezoekt het college van burgemeester en wethouders elke maand een Ermelose wijk om met inwoners te praten.

Werkbezoeken in elke wijk

Tijdens de ‘wijk-werkbezoeken’ gaan de collegeleden in gesprek met de inwoners van alle zeven wijken. Dit gebeurt op locatie en per wijk, op dinsdagavond. Samen praten we over de aandachtspunten in de wijk. Wat vind je van de leefbaarheid in de wijk, wat kan beter en wat moet er worden aangepakt? Dit kan gaan over de openbare ruimte en het groen in de wijk, maar ook over sociale, culturele en economische aspecten. Wat kan de gemeente doen om de wijk te verbeteren? En wat kan de buurt zelf ondernemen? Het doel is om te komen tot duidelijke vervolgafspraken.

Wijkschouwen vooraf

Vóór het wijkwerkbezoek wordt er een wijkschouw gedaan. Daarvoor is inbreng van bewoners nodig. Zie je verbeterpunten in jouw wijk? Dan horen wij dit graag vóór de wijkschouw. Mail je ideeën naar het Leefbaarheidsteam via info@leefbaarheidsteam.nl of 06-53295155. Vermeld daarbij je naam en het telefoonnummer of e-mailadres waarop je bereikbaar bent. De uitkomsten van de wijkschouw worden in het wijk-werkbezoek besproken.

In Wijk West zijn er al verbeterpunten verzameld en is de wijkschouw in juni gedaan. Zij zijn de eerste wijk waar het college op bezoek gaat.

Denk en praat je mee?

Alle inwoners worden, per wijk, uitgenodigd om mee te denken en praten. De uitnodigingen voor de wijk-werkbezoeken volgen vanaf begin september via de gemeentepagina in de krant, de website en sociale media van de gemeente. Je leest dan waar en wanneer we elkaar ontmoeten, en hoe je je daarvoor aanmeldt.

Planning wijk-werkbezoeken

Wijk Wijkschouw
(data onder voorbehoud)    
Wijk-werkbezoek
(locaties volgen nog)    
West 27 juni 17 september
Horst en Telgt       2 oktober 22 oktober
Speuld 30 oktober 19 november
Centrum 2 januari 21 januari
Noord 28 januari 18 februari
Tonsel 4 maart 24 maart
Oost 8 april 28 april
Zuid (datum volgt) (datum volgt)