HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Bloeiende bermen beschermen

Bloeiende bermen beschermen (23-07-2019)

Dit item is verlopen op 03-09-2019.

In Ermelo werken we hard aan de ‘Groenvisie’. Het beschermen van de biodiversiteit is daar een onderdeel van. Biodiversiteit is al het leven in een bepaald gebied. Van bloemen en bomen tot insecten en dieren. Het is belangrijk dat er veel soorten planten en dieren in een gebied blijven bestaan. Als gemeente nemen we maatregelen om daarvoor te zorgen.

Minder maaien in bermen

Door bebouwing en onderhoud is er minder ruimte voor spontane natuur. Insecten en andere dieren vinden daardoor minder voedsel en leefruimte. Om die reden zullen we sommige delen van de bermen in het buitengebied minder vaak maaien. Zo hopen we de planten en insecten te beschermen. We maaien alleen waar het echt nodig is.

Veiligheid gaat voor

We houden bij het maaien natuurlijk ook rekening met de verkeersveiligheid. Er moet goed zicht blijven bij uitritten en kruisingen. Zie je toch ergens een gevaarlijke situatie door ongemaaide bermen? Meld ons dit dan via www.ermelo.nl/meldpunt.