HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Bijenhotel voor geurtuin Parc Viventra

Bijenhotel voor geurtuin Parc Viventra (08-09-2016)

Dit item is verlopen op 30-09-2016.

In de geurtuin van Parc Viventra aan de Paul Krugerweg is onlangs een bijenhotel geplaatst. Het bijenhotel is een cadeau van Groenbedrijf Loohorst Landscaping vanwege haar 12,5 jarig bestaan.   Juan Kamphuis en Cees Barneveld van de gemeente Ermelo hebben het bijenhotel  in ontvangst genomen en het op een fraaie plek in de geurtuin laten neerzetten.

Groenbedrijf Loohorst Landscaping heeft  vanwege haar jubileum dertig bijenhotels laten bouwen door cliënten van GGZ Centraal op Veldwijk. Al deze bijenhotels zullen op verschillende plaatsen worden neergezet in het werkgebied van GGZ Centraal.

Bijenhotel

Een bijenhotel is bedoeld voor de wilde, solitaire bij die er een eitje in legt. Het is een kunstmatige nestplaats die gemaakt is van allerlei natuurlijke materialen zoals riet, bamboe, holle plantenstengels, houtblokken en boomstammetjes.  Met een bijenhotel is het leven van wilde bijen te volgen en te beluisteren.

Parc Viventra

Parc Viventra wordt bewoond door mensen met én zonder visuele beperking.  Mensen wonen samen in één woonwijk onder het motto 'Gewoon wonen, voor iedereen'. Het ontwerp en de inrichting van de woonwijk is op alle terreinen aangepast voor bewoners met een visuele beperking. Parc Viventra is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Ermelo, Bartiméus en de woningstichting UWOON.