HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Bijeenkomst sociaal initiatief inspirerend

Bijeenkomst sociaal initiatief inspirerend (20-09-2016)

Dit item is verlopen op 19-11-2016.

Afgelopen woensdag 14 september was de bijeenkomst ‘Bedenk je eigen sociale initiatief’. Een groep van circa 25 inwoners ging met elkaar in gesprek op deze inspiratieavond.

Het doel van de avond was om samen sociale initiatieven te bedenken. Samen nadenken hoe het leven in Ermelo nog prettiger kan worden gemaakt. De aanwezigen hadden verschillende ideëen. Zo had iemand bedacht om oude leegstaande panden in de gemeente te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld wijkactiviteiten, een ander opperde het idee van een nieuwsparticipatiecafe.

Ook werd er gebrainstormd over hoe we van Ermelo een ‘jongerendorp’ kunnen maken.  Een out of the box-gedachte hiervoor was het bieden van een opleiding Verpleegkunde in Ermelo.

Het beeldverslag van de avond is binnenkort te zien op de website www.samenmakenwij.nl.  Daar zijn ook verschillende initiatieven te vinden. De groep die het initiatief heeft genomen voor deze avond gaat nadenken over een vervolg op deze avond.