HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Bestrijding van de eikenprocessierups

Bestrijding van de eikenprocessierups (08-04-2020)

Dit item is verlopen op 20-05-2020.

Vorig jaar was er veel overlast van de eikenprocessierups. De rups zorgde van mei tot en met augustus voor veel (gezondheids)klachten bij inwoners. Ook dit jaar verwachten we weer overlast. Daarom nemen wij verschillende maatregelen om de eikenprocessierups voor de korte én lange termijn te bestrijden.

Gezondheidsklachten door eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen. Je herkent de nesten van de rups aan dichte spinsels op de stam van de boom. Rond eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Tussen half mei en eind juni krijgen de rupsen brandharen die voor mens en dier sterk irriterend zijn. Als je in de buurt van nesten of rupsen komt, of ze aanraakt, kun je huiduitslag, zwellingen en geïrriteerde ogen krijgen. In juli verpoppen de rupsen zich tot nachtvlinders.

Bestrijding op twee manieren

Om risico’s voor de gezondheid te voorkomen, bestrijden we de rupsen. Dit doen we door:

  • rupsen en nesten uit eiken weg te zuigen
  • natuurlijke vijanden van de rups te vermeerderen, zoals vogels en roofinsecten

Wegzuigen van nesten en rupsen

In de komende jaren blijven we regulier bestrijden. Dit is nodig zolang er nog te weinig natuurlijke vijanden van de rups zijn. Het wegzuigen gebeurt door firma Flier, vanaf het moment dat de eerste nesten er zijn. We behandelen alleen gemeentelijke eikenbomen in de bebouwde kom. Bomen van particulieren behandelen we dus niet, dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. We bestrijden op plaatsen die inwoners aan ons melden, of waar we overlast verwachten. Bomen bij speelplaatsen, sportvelden en vlakbij woningen krijgen voorrang bij de bestrijding.

Bermen minder maaien

Roofinsecten zijn belangrijke vijanden van de eikenprocessierups. Om meer insecten in de leefomgeving te krijgen, beheren we sommige bermen in Ermelo op een meer natuurlijke manier, o.a. door minder te maaien. Deze methode zal voor sommige inwoners even wennen zijn, omdat we juist zo houden van een nette omgeving. Maar wilde bermen zijn hard nodig in de strijd tegen de rups. Ook planten we in de bermen bloembollen en kruiden die insecten aantrekken. We roepen inwoners op om hun tuinen ook wat natuurlijker in te richten.

Nestkasten in tuinen

Ook de koolmees is een belangrijke, natuurlijke vijand van de rups. Het ophangen van nestkasten zorgt voor meer (kool)mezen in onze leefomgeving. Daarom deelden we afgelopen najaar nestkasten uit aan inwoners. Mogelijk herhalen we deze actie. Maar je kunt de nestkastjes natuurlijk ook zelf maken. Als iedere inwoner zorgt voor een nestkastje in eigen tuin, wordt het aantal eikenprocessierupsen uiteindelijk steeds kleiner. En daarmee ook de overlast.

Geen preventieve bestrijding

We kiezen er voor om niet preventief te bestrijden. De middelen die hiervoor gebruikt worden, doden niet alleen de eikenprocessierups. Het doodt ook andere rupsen, en dus ook veel (zeldzame) vlindersoorten. Dit willen we voorkomen.

Landelijk platform processierups

Er is een landelijk Kennisplatform Processierups. Daarin werken veel partijen samen om overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Op www.processierups.nu vind je alle informatie, veelgestelde vragen en antwoorden. Op www.oakie.info staat veel praktische informatie over het bestrijden van de rups en het voorkomen van klachten.

Veelgestelde vragen over de eikenprocessierups