HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Berichtgeving rond terugvorderingen Meerinzicht

Berichtgeving rond terugvorderingen Meerinzicht (15-01-2020)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan in 2020 oude openstaande vorderingen opnieuw beoordelen om te kijken of deze inbaar zijn. Dit gebeurt door onze uitvoeringsorganisatie Meerinzicht. In de media heb je hier de afgelopen periode het een en ander over kunnen lezen. Omdat niet alle daar gedeelde informatie juist of volledig is, leggen we de situatie graag uit.

Over alle besluiten die de gemeente neemt over toekenning, stopzetting, terugvordering, verhaal en boetes rondom de inkomensvoorzieningen op grond van de Participatiewet kunnen inwoners in  bezwaar en beroep gaan. Dan wordt onafhankelijk gekeken of de beslissing van de gemeente juist was.

Bij onze drie gemeenten komen heel weinig bezwaren tegen een dergelijk besluit binnen. Dat betekent dat we het goed doen. 

Wij betreuren het dan ook dat de wijze van uitvoering door Meerinzicht van deze belangrijke gemeentelijke taak negatief wordt neergezet. Ten onrechte, wat ons betreft. Bovendien is het college doorlopend op de hoogte van de stand van zaken rondom Terugvordering. Zij deelt het via de media geschetste beeld, als zouden miljoenen euro’s aan uitkeringen onterecht zijn uitbetaald, dan ook niet.

Wij gaan het opnieuw beoordelen van de vorderingen doen met de nodige extra zorgvuldigheid en met gepaste terughoudendheid. Het gaat immers om inwoners die zich (financieel) in de meest kwetsbare positie bevinden. 

De gemeenten hadden al eerder de ambitie om dit te doen, maar deze ambitie van (medio) 2017 viel samen met het moment waarop de Sociale Dienst Veluwerand (SDV) werd voorbereid op de opheffing. Alle activiteiten van de SDV gingen over naar Meerinzicht Domein Sociaal. Dat was een hectische periode waarin prioriteiten gesteld moesten worden. Vervolgens werd Meerinzicht Domein Sociaal in 2018 geconfronteerd met nieuwe taken, nieuwe werkwijzen en ziekteverzuim. Dit was bij de gemeenten bekend. Alle capaciteit is in die periode ingezet om dienstverlening aan de inwoners te continueren. Hierdoor zijn bij (wettelijke) taak Terugvordering en Verhaal  (reeds bestaande) achterstanden verder opgelopen.