HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Belangrijke stap naar zelfstandig Sportbedrijf

Belangrijke stap naar zelfstandig Sportbedrijf (07-09-2018)

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

Het college van burgemeester en wethouders ging afgelopen dinsdag akkoord met het bedrijfsplan voor een nieuw sportbedrijf. Het sportbedrijf wordt een zelfstandige organisatie dat Ermelose sportaccommodaties beheert en exploiteert. Daarnaast zal het sportbedrijf mensen actief stimuleren om meer te sporten.

Centraal punt

Het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties wordt nu nog gedaan door meerdere partijen. Dit zijn onder andere de gemeente Ermelo,  Stichting Sportaccommodaties Ermelo, Stichting Triade, Stichting Dindoa en een aantal verenigingen. De stichtingen en verenigingen worden in het sportbedrijf samengevoegd. Op die manier kan er beter en sneller worden gewerkt. Er ontstaat één centraal punt voor de inwoners en gebruikers. Kijk voor meer informatie op www.ermelo.nl/sportbedrijf.

Planning

Het bedrijfsplan waarin de organisatorische, juridische en financiële aspecten zijn beschreven, wordt nog ter advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ook staat het op de agenda van de gemeenteraad op 4 oktober. Hierna neemt het college een definitief besluit en bereiden we de overgang naar het nieuwe sportbedrijf voor. Op 1 januari 2019 gaat het sportbedrijf van start.