HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Begroting 2018 in één oogopslag

Begroting 2018 in één oogopslag (05-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

De begroting van de gemeente Ermelo is te vergelijken met een huishoudboekje. Er staat in hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel er wordt uitgegeven en waar het geld naartoe gaat.

Het huishoudboekje voor 2018 sluit af met een overschot van € 734.000,00. Wij zijn een financieel gezonde gemeente met een lage lastendruk. Ermelo staat, op een lijst van de lokale woonlasten per gemeente, landelijk op een 61e plaats van de 388 gemeenten (nummer 1 is de gemeente met de laagste woonlasten). We staan op deze plaats omdat terughoudend wordt omgegaan met lastenstijgingen voor burgers en bedrijven. Ook in 2018 neemt de lastendruk in onze gemeente slechts beperkt toe.

Op 9 november behandelt de raad de begroting en stelt deze vast. Daarna worden de voorgestelde plannen uitgevoerd. Een voorbeeld van die plannen zijn: aanleg Westflank, verbetering Kerkdennen, verdere ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, verbetering van schoolgebouwen, de nieuwbouw van Calluna en het energieneutraal maken van het gemeentehuis.

Bekijk hier de hele begroting.

In een handige infographic ziet u in één oogopslag wat op hoofdlijnen de inkomsten en uitgaven voor 2018 zijn.

Klik op de afbeelding om te vergroten.