HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Begraafplaats krijgt eigen naam. Denkt u mee?

Begraafplaats krijgt eigen naam. Denkt u mee? (26-01-2017)

Dit item is verlopen op 16-02-2017.

De gemeente Ermelo wil de Gemeentelijke Begraafplaats van Ermelo graag een eigen naam geven en vraagt u met ons mee te denken. In de volksmond wordt de begraafplaats vaak De Varenhof genoemd, maar dit is de naam van het naastgelegen uitvaartcentrum. 
Daarom is het besluit genomen dat er een eigen naam moet komen. Denkt u met ons mee?

Waar moet de naam aan voldoen?

  • de naam mag geen in Ermelo voorkomende familie-, bedrijfs- of organisatienaam zijn (dus ook niet De Varenhof);
  • de naam mag niet gerelateerd zijn aan andere Ermelose plaatsen of naamgevingen;
  • de naam moet waardig zijn en recht doen aan een gedenkwaardige plek als een begraafplaats.

U kunt uw ideeën mailen naar communicatie@ermelo.nl onder vermelding van ‘Naam begraafplaats’. Uiteraard kan dit ook schriftelijk ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM te Ermelo. U kunt uw ideeën aan ons doorgeven tot 15 februari 2017. Het college maakt de uiteindelijke keuze voor een naam.