HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Afscherm- en ophokplicht voor gevogelte

Afscherm- en ophokplicht voor gevogelte (15-11-2016)

Dit item is verlopen op 25-03-2017.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

Deze maatregel wordt uit voorzorg genomen nadat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Inmiddels zijn ook op het Wolderwijd bij Zeewolde dode wilde watervogels aangetroffen die vermoedelijk hoogpathogene vogelgriep hebben. Op dit moment worden de dieren verder onderzocht. Voor vogels die niet-commercieel (hobbymatig) worden gehouden is ophokken in een volière voldoende.

Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de H5N8 vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet worden uitgesloten. Doe een melding bij de NVWA via het telefoonnummer (045) 546 31 88. De bevoegde instanties worden dan geïnformeerd om de vogels op te ruimen en/of nader onderzoek te verrichten.

Meer informatie