HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Acht koninklijke onderscheidingen toegekend

Acht koninklijke onderscheidingen toegekend (24-04-2020)

Dit item is verlopen op 05-06-2020.

De traditionele lintjesregen is elk jaar een bijzonder en feestelijk moment. Op de laatste werkdag voor de verjaardag van koning Willem-Alexander worden dan koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar dit jaar zag de lintjesregen er heel anders uit. Op vrijdag 24 april bracht burgemeester André Baars 8 inwoners telefonisch op de hoogte van hun onderscheiding.

Geen persoonlijke uitreiking

Door de coronamaatregelen was er geen persoonlijke uitreiking door de burgemeester. Ook was er geen gezamenlijke bijeenkomst met familie en vrienden van de gedecoreerden. Wel ontvingen alle gedecoreerden thuis een mooie bos bloemen. Feestelijk of niet, het maakt de waardering voor de gedecoreerden er niet minder om! De werkelijke uitreiking vindt later dit jaar plaats. Er is nog geen datum bekend.

Van harte gefeliciteerd!

De gedecoreerden kregen de onderscheiding voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor de maatschappij. Van harte gefeliciteerd! De onderscheidingen werden uitgereikt aan:

Gedecoreerden Benoemd in: 
Drs. ing. J. (Jan) Togtema Ridder in de orde van Oranje Nassau
De heer J. (Jan) van Aller Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw L. (Lijsje) van Aller-Wallet Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw G. (Gré) Hooijmeijer Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer G. (Geurt) van den Ham Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw H. (Hendrika) Kist-Mulder Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer G. (Gerrit) Mulder Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw W. (Wilma) Mulder-Landsman Lid in de Orde van Oranje Nassau

Drs. ing. J. (Jan) Togtema

De heer Togtema (71) was tot zijn pensionering in 2009 werkzaam als zelfstandig dierenarts. Sinds 1976 is hij bestuurslid van de Kynologenclub Noord-West Veluwe. Hij realiseerde een clubhuis en organiseerde activiteiten en trainingen. Daarnaast was hij redacteur en leverde hij hand-en-spandiensten. Van 1988 tot 1995 was hij secretaris van en vrijwilliger bij de Groep Praktici Grote Huisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De heer Togtema ontwikkelde beleid op het gebied van vaccinaties, apothekersrecht en de certificatie van dierenartsen. Verder fungeerde betrokkene als afgevaardigde naar de Federation of Veterinarians of Europe. In 2003 was hij medeoprichter van en vrijwilliger bij Stichting Schapedrift Ermelo, en realiseerde hij mede het bezoekerscentrum. Van 2003 tot 2007 was de heer Togtema vrijwilliger bij het Estella Fonds. Het fonds bevorderde, voornamelijk in Indonesië, de behandeling van kinderen die leden aan kanker. Hij organiseerde benefietconcerten en andere activiteiten. Tot vorig jaar was hij ook jarenlang bestuurslid van en vrijwilliger bij Stichting Molen "De Koe" te Ermelo. Hij organiseerde fondsenwervingen, droeg bij aan de restauratie van de molen en stuurde de vrijwilligers aan. In 2004 werkte hij als vrijwilliger bij Stichting De Brug Kosovo. Daar ondersteunde De heer Togtema een project om oorlogsweduwen te voorzien van rundvee. Van 2005 tot 2013 was hij ook bestuurslid van Stichting Pinel. Deze stichting voert maatschappelijk, cultureel en jongerenwerk uit voor gemeentes en provincies. Daarnaast is de heer Togtema sinds 2005 ook vrijwilliger bij het Project Uitzending Managers. Hij fungeert daar als expert op het gebied van varkens en rundveehouderij, en is 22 keer uitgezonden. Hij heeft vijf keer een handelsmissie in Nederland voor buitenlandse (agri)ondernemers georganiseerd. Verder is hij lid van de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de afdeling Food Security en zet hij zich in voor het digitaal beschikbaar maken van trainingsmateriaal. Van 2012 tot 2019 was hij oprichter en voorzitter van de Stichting Remco 4 Life. Deze stichting is opgericht om een experimentele neuroblastoombehandeling te bekostigen voor een neef van de heer Togtema. Ook was hij een betrokken vrijwilliger  bij de Ermelose Sportraad en organiseerde hij fietstochten voor visueel beperkten. Ook is hij medeoprichter en lid van de Rotary Club Ermelo/Harderwijk.

De heer J. van Aller

De heer Van Aller (73) was tot zijn pensionering in 2007 werkzaam als medewerker burgerzaken bij de gemeente Ermelo. Sinds 1977 is hij vrijwilliger bij de Westerkerk, onderdeel van de Hervormde Gemeente Ermelo. Hij fungeert er als ouderling, maakte deel uit van de beroepingscommissie en de algemene kerkenraad. Daarnaast verzorgt hij huisbezoeken en was hij afgevaardigde naar de Classis Harderwijk. Nu is hij pastoraal medewerker. Van 1986 tot 1995 was hij bestuurslid van het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij het Christelijk College Nassau-Veluwe te Harderwijk. Hij is surveillant bij toetsen en examens. Van 2010 tot 2015 was hij lid van serviceclub Probus en organiseerde hij mede de activiteiten. Daarnaast is hij sinds 2016 vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Ermelo. Hij bezoekt, samen met zijn echtgenote, tweewekelijks een man met een visuele beperking om hem uit zijn isolement te halen. Ook zet hij zich sinds 2000 in voor de collectes van het Reumafonds en Duchenne Heroes.

Mevrouw L. (Lijsje) van Aller-Wallet

Mevrouw Van Aller Wallet (73) is sinds 1977 vrijwilliger bij de Westerkerk, onderdeel van de Hervormde Gemeente Ermelo. Zij zet zich in voor de kindernevendienst en de organisatie van de vakantiebijbelweek. Daarnaast fungeert zij als pastoraal bezoeker, maakt ze deel uit van de commissie van ontvangst en van de werkgroep Gebed & Zegen. Nu is zij de coördinator van de kookgroep Alpha-cursus. Ook is zij sinds 1982 vrijwilliger bij Christelijke Bibliotheek De Aker te Putten. Van 2000 tot 2010 was mevrouw Van Aller vrijwilliger bij het Astmafonds te Ermelo, als coördinator van de jaarlijkse collecte. In 2016 begon zij daarnaast als vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Ermelo. Zij bezoekt, samen met haar echtgenoot, tweewekelijks een man met een visuele beperking om hem uit zijn isolement te halen.

Mevrouw G. (Gré) Hooijmeijer

Mevrouw Hooijmeijer (72) was van 1988 tot 2002 medeoprichter van en vrijwilliger bij HSV De Brandersstad. Zij functioneerde als kynologisch instructeur. Daarnaast is zij sinds 1992 bestuurslid van en vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding, als instructeur en cursuscöordinator (1989-2010/2013-2015). Sinds 2005 is mevrouw Hooijmeijer bestuurslid (sinds 2019) van en vrijwilliger bij Kynologenclub Noord-West Veluwe, als instructeur gedrag en gehoorzaamheid.

De heer G. (Geurt) van den Ham

De heer Van den Ham (85) was  tot 1991 hovenier bij `s-Heeren Loo. Sinds 1991 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging EFC '58 Ermelo. Hij was jeugdleider en scheidsrechter en is tot op heden onderhoudsmedewerker. Van 2005 tot 2007 was hij als vrijwilliger bijna dagelijks actief bij de renovatie van de beide kerkzalen van de Gereformeerde kerk Ermelo. Sinds 2007 is de heer Van den Ham lid van de onderhoudsgroep van gereformeerde kerk Ermelo. Hij is de drijvende kracht achter het maandelijkse klussenteam.

Mevrouw H. (Hendrika) Kist-Mulder

Mevrouw Kist-Mulder (77) werkt als beheerder van camping De Merel in Ermelo. Sinds 1987 is zij daarnaast vrijwilliger bij het Leger des Heils. Ze zorgt daar voor de selectie en sortering van de wekelijks ingebrachte kleding. Van 1995 tot 2003 was ze vrijwilliger bij de gereformeerde kerk Ermelo. Zij fungeerde als diaken en deed pastorale bezoeken.

De heer G. (Gerrit) Mulder

De heer Mulder (69) was tot zijn pensionering werkzaam bij de gemeente Ermelo. Al vanaf 1973 is hij vrijwilliger bij de Nederlands gereformeerde Kerk Ermelo-Harderwijk-Putten. Hin doet daar de kascontroles voor verschillende commissies. Daarnaast heeft hij, samen met zijn partner, gezorgd voor het vervoer naar de dienst voor gemeenteleden die slecht ter been waren. Van 1980 tot 1990 was de heer Mulder vrijwilliger bij Toneelvereniging L'Ami, en regelde de techniek. Ook  verzorgde hij samen met zijn partner de administratie, het penningmeesterschap, de pr en het bouwen van decors. Sinds 2002 is de heer Mulder vrijwilliger bij Stichting Culturele Dialoog Ermelo (SCDE). Hij ondersteunt de voorzitter en heeft o.a. bijgedragen aan de programmering. Daarnaast zette hij zich in voor de ontvangst van artiesten, het ondersteunen bij barwerkzaamheden, de kaartverkoop, de sponsorwerving en verspreiding van posters en flyers.

Mevrouw W. (Wilma) Mulder-Landsman

Mevrouw Mulder-Landsman (68) was werkzaam bij de belastingdienst. Sinds 1973 is zij vrijwilliger bij de Nederlands gereformeerde Kerk Ermelo-Harderwijk-Putten. Zij ondersteunt daar bij o.a. de toneelopvoeringen. Daarnaast heeft zij, samen met haar partner, gezorgd voor het vervoer naar de dienst voor gemeenteleden die slecht ter been waren. Van 1980 tot 1990 was mevrouw Mulder-Landsman vrijwilliger bij Toneelvereniging L'Ami. Zij schrijft  teksten en verzorgt het schminken. Ook verzorgde zij samen met haar partner de administratie, het penningmeesterschap, de pr en de decorbouw. Vanaf 2002 tot dit jaar was mevrouw Mulder-Landsman vrijwilliger bij en voorzitter (sinds 2005) van Stichting Culturele Dialoog Ermelo (SCDE). Zij verzorgde de programmering en onderhield de contacten met de gemeente en theaters. Ook hield zij zich bezig met de ontvangst van de artiesten, het ondersteunen bij barwerkzaamheden, de kaartverkoop, de sponsorwerving en verspreiding van posters en flyers.