HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aanslag gemeentelijke belastingen

Aanslag gemeentelijke belastingen (26-01-2016)

Dit item is verlopen op 27-02-2016.

Eind januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. 

Op uw aanslag vindt u de WOZ-beschikking voor 2016 en één of meer van onderstaande aanslagen:

Daarnaast ontvangt u, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, een afzonderlijke aanslag Diftar voor de ledigingen van uw containers in 2015.

WOZ-beschikking en WOZ-waarde

De heffingsambtenaar van Meerinzicht heeft op grond van de hem toegekende bevoegdheden voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald. De beschikking waarbij deze waarde wordt vastgesteld, wordt in tegenstelling tot eerdere jaren, niet alleen aan de eigenaar, maar ook aan de gebruiker toegezonden.

De waarde is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2015. In de meeste gevallen door vergelijking met door taxateurs geanalyseerde verkoopcijfers van daadwerkelijk rond deze datum verkochte onroerende zaken. Hun werkzaamheden zijn gecontroleerd door de Waarderingskamer, een instantie die specifiek in het leven is geroepen om toe te zien op de waardebepaling en waardevaststelling. De waarde op uw WOZ-beschikking wordt gebruikt voor de berekening van de onroerendezaakbelastingen, maar ook voor de omslag gebouwd van het waterschap, het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting en de erfbelasting van de Belastingdienst. In afwijking tot eerdere jaren is de waarde van woningen landelijk  gestegen. Ermelo laat een overeenkomstig beeld zien. Vanzelfsprekend is deze ontwikkeling per regio, marktsegment, wijk en type woning verschillend. Als particulier kunt u met uw DigiD inloggen en uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken met onderbouwende gegevens van de WOZ-waarde.  

Geen acceptgiro

Bij uw aanslag(en) zit geen acceptgiro. U kunt uw aanslag(en) betalen met een eigen overschrijving of via telebankieren. Belangrijk is dat u het betalingskenmerk bij uw betaling vermeldt. Dit kenmerk vindt u op de voorzijde van dit biljet. U kunt de gemeentelijke belastingen ook betalen via automatische incasso. Meer informatie.

Kwijtschelding

In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en Diftar. Hoe u dit kunt aanvragen is vermeld op de achterzijde van het aanslagbiljet. Wanneer u eerder kwijtschelding kreeg, wordt gekeken of uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vastgesteld kan worden. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer in te dienen, maar staat deze kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing vindt plaats door middel van vergelijking van bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Deze bestandsvergelijking wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Meer informatie

Informatie over uw aanslag

Hieronder kunt u de bijsluiter gemeentelijke belastingen 2016 downloaden. Wilt u de bijsluiter op papier hebben dan kunt u deze, nadat u de aanslag heeft ontvangen, afhalen bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentehuis. Ook kunt u meer informatie krijgen via tel. (0341) 56 73 21.