HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019 (28-01-2019)

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat en eventueel krijg je er ook bericht over via overheid.nl. 

Op het biljet vind je de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen:

  • onroerendezaakbelastingen;
  • afvalstoffenheffing vastrecht
  • afvalstoffenheffing vastrecht verzamelcontainer;
  • afvalstoffenheffing Diftar;
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting;
  • reclamebelasting.

Meerinzicht

Je ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.

WOZ-waarde

De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de WOZ-waarde. Hiervan ontvang je een beschikking. De WOZ-waarde voor 2019 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2018. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die periode zijn verkocht. De waarden zijn door de Waarderingskamer, het controleorgaan van de Rijksoverheid, beoordeeld. In het afgelopen jaar is de waarde van woningen in Ermelo gestegen, in overeenstemming met het landelijke beeld. De ontwikkeling verschilt wel per regio, marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op je WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingbalie kun je je taxatieverslag inzien. Je hebt hiervoor DigiD nodig.

Rioolheffing

Het basistarief is verhoogd van € 210,00 naar € 215,00.

Afvalstoffenheffing/Diftar

Het vastrecht per huishouden is verhoogd van € 91,50 naar € 92,50. Gebruik je een verzamelcontainer, dan betaal je € 181,50 (€ 92,50 vastrecht en € 89,00 vastrecht verzamelcontainer). Als je een eigen container gebruikt, ontvang je ook een aanslag Diftar voor het legen van de containers in 2018. Van elk huishouden is bijgehouden welke container(s) je gebruikt en hoe vaak je de container(s) hebt laten legen. Je betaalt dit achteraf. Heb je vragen over het soort container of hoe vaak deze geleegd is, dan kun je bellen met de servicelijn afval (0341) 56 57 77.

Geen acceptgiro

Bij je aanslag(en) zit geen acceptgiro. Je kunt je aanslag(en) betalen door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso via www.meerinzicht.nl/belastingbalie. Je kunt daar ook betalen met iDEAL. Betalen met een eigen overschrijving of via telebankieren kan natuurlijk ook. Vergeet het nummer van het aanslagbiljet niet! Dit vind je op de voorkant van het aanslagbiljet.

Kwijtschelding

In bepaalde gevallen kun je kwijtschelding krijgen voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, Diftar en rioolheffing. Hoe je dit aanvraagt, staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Heb je vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of je hier weer voor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoef je geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op je aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing wordt, in opdracht van de gemeente Ermelo, uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Die vergelijkt bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Meer informatie over kwijtschelding vind je op www.meerinzicht.nl/belastingbalie.

Informatie over je aanslag

Je kunt met je DigiD inloggen en je aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op www.meerinzicht/belastingbalie. Voor niet-woningen kun je de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, postbus 1201, 3840 BL Harderwijk. Doe dit onder vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.