HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (11-02-2020)

Dit item is verlopen op 25-03-2020.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Ermelo voor 2020 wordt vernieuwd. Dit betekent dat we regels in de APV veranderen en toevoegen. In de APV staan de regels voor openbare plekken in de gemeente. Met de nieuwe APV kunnen we sommige overtredingen beter aanpakken. Ook komen er nieuwe regels voor het kappen van bomen, het oplaten van ballonnen en terrastijden. 

Ondermijnende criminaliteit aanpakken

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Het zijn alle vormen van misdaad die de integriteit van onze samenleving bedreigen. Bijvoorbeeld het witwassen van geld, frauderen en drugslabs in woonwijken. Om ondermijning beter te bestrijden hebben we verschillende artikelen in de APV gezet. Zo komt er weer een horeca-exploitatievergunning voor nieuwe ondernemers. Ook moeten verkopers van consumentenvuurwerk een exploitatievergunning aanvragen.

Vergunning voor kappen van bomen

Sinds 2017 hebben we een nieuwe Groenvisie. Hier staat in dat voor de kap van sommige soorten bomen een kapvergunning nodig is. Het gaat om bomen met een stamomtrek van minstens 65 centimeter en op 1.30 meter hoogte van het maaiveld. Deze regel staat nu ook in de APV.

Vuurwerkvrije gebieden, (wens)ballonnen en terrastijden

Een andere nieuwe regel is dat het college vuurwerkvrije gebieden kan aanwijzen. Ook komt er in de APV een verbod voor het oplaten van (wens)ballonnen. Verder mogen de terrassen in Ermelo op vrijdag, zaterdag en zondag langer open blijven.

De nieuwe APV gaat in als de gemeenteraad akkoord is met de aanpassingen.