HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aanpassing aanbiedplaatsen afvalcontainers in deel van Wijk Zuid

Aanpassing aanbiedplaatsen afvalcontainers in deel van Wijk Zuid (19-05-2020)

Dit item is verlopen op 23-06-2020.

Half april hebben bewoners van De La Reystraat, Retiefstraat en Bloemfontein een brief ontvangen van de gemeente Ermelo. Daarin werd aangegeven dat er aanpassingen zouden worden gedaan aan de aanbiedplaatsen voor afvalcontainers. De aanpassing bestaat uit het langer en smaller maken van de aanbiedplaatsen zodat de containers naast elkaar aangeboden kunnen worden.De plek waar tegels worden weggehaald, wordt in oktober weer aangeplant met groen. Het aantal vierkante meters van de aanbiedplaatsen blijft gelijk.  De werkzaamheden zijn begin mei gestart.

Werken aan passende oplossing

Onder een deel van bewoners van De La Reystraat ontstond vorige week onrust hierover. Direct nadat er zorgen werden geuit richting gemeente is er regelmatig en goed contact geweest met bewoners. Een medewerker van de gemeente is diezelfde dag nog ter plaatse geweest en heeft gesproken met bewoners. Hun zorgen en argumenten over de aanpassing zijn vervolgens direct intern besproken. De gemeente werkt inmiddels samen met bewoners in goed overleg aan een passende oplossing. We gaan ervan uit dat we zo snel mogelijk weer met de werkzaamheden kunnen starten.

Meer groen past binnen Operatie Steenbreek

In totaal worden op ongeveer 11 plekken in de wijk aanbiedplaatsen voor de afvalcontainers aangepast. Er komt ruim 140 m2 meer groen bij.  Ook zijn er in 2019, in de zomer, al meerdere asfaltpleintjes verwijderd.  Op die plekken is in totaal bijna 1100 m2 gras ingezaaid. Dit past geheel binnen het project Operatie Steenbreek. Dat houdt in het verstenen tegengaan en het realiseren van meer groen.