HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aanleg fietspad langs Oude Nijkerkerweg

Aanleg fietspad langs Oude Nijkerkerweg (25-02-2016)

Dit item is verlopen op 20-06-2016.

De aannemer is aan de slag met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs de Oude Nijkerkerweg (tussen Horsterweg en Telgterweg) in Ermelo. Het tracé is inmiddels definitief vastgesteld en in het veld uitgezet.

In de week van 29 februari wordt gestart met het kappen van bomen en het rooien van de begroeiing in en direct naast het aan te leggen fietspad (tot 1,5 m uit de kant van het fietspad). Eind maart start het bedrijf met de uitvoering van het grondwerk en de daadwerkelijke aanleg van het fietspad. De planning is dat het fietspad eind juni gereed is voor gebruik. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er op de Oude Nijkerkerweg de nodige verkeersmaatregelen van kracht. Via bebording worden de maatregelen aangegeven. Met vragen over de werkzaamheden en de planning kunt u terecht bij Mathijs Huiskamp via (0544) 395 555. Met vragen over bijvoorbeeld het tracé kunt u terecht bij Lies Willemsen via l.willemsen@ermelo.nl of  (0341) 567 321. Hieronder vindt u de tekeningen van het tracé.