HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aangepast wegenbeheerplan verbetert fietspaden en wegen

Aangepast wegenbeheerplan verbetert fietspaden en wegen (31-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de verharde wegen in Ermelo. Om dit onderhoud in goede banen te leiden werken we met een wegenbeheerplan. Eens in de vijf jaar wordt deze aangepast. Zo houden we inzicht in de huidige kwaliteit en behoefte aan onderhoud van de wegen.

In de periode 2009 – 2017 is er bezuinigd op onderhoud van verharde fietspaden en wegen. Zij werden onderhouden op kwaliteitsniveau C. Hierdoor is de kwaliteit, zeker op fietspaden, zichtbaar achteruit gegaan.

Voor de periode 2018-2022 is het wegenbeheerplan aangepast. Hierdoor worden met name de fietspaden in Ermelo aangepakt maar ook de kwaliteit van de wegen.
In het nieuwe plan wordt voorgesteld om het kwaliteitsniveau weer naar B te brengen (CROW-richtlijn). In het centrum gaat het niveau naar A.
Daarnaast gaan we werkzaamheden anders aanpakken. Dit betekent bijvoorbeeld werken aan de weg op het moment dat er ook rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Dit is efficiënt en veroorzaakt minder overlast.

Het aangepaste wegenbeheerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.