HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Aangepast beleid voor evenementen

Aangepast beleid voor evenementen (18-07-2018)

Dit item is verlopen op 30-09-2018.

Ermelo is een aantrekkelijke en gastvrije gemeente voor haar bewoners, ondernemers en toeristen. Muziek-, sport- en andere evenementen horen daar bij. Dit geeft sfeer aan het dorp, maar brengt soms ook overlast met zich mee. Daarom hebben wij ons beleid hierin aangepast.

Overlast voorkomen

Er geldt een nieuwe norm voor geluid en is er een dB(C)-norm voor muziek met veel bas. Daarnaast zijn de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, leefomgeving, milieu en gezondheid opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Ook is gekeken of de voorschriften, wetten en regels nog kloppen. Met de aanpassingen zorgen we ervoor dat een evenement goed, veilig en met zo min mogelijk overlast verloopt. Het nieuwe beleid gaat in per 1 september.