HOME  |  Actueel in Ermelo

Actueel in Ermelo

 • Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.

  (23-07-2019)

  Een ID lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig. Maar weet je dat daardoor je paspoort ingenomen kan worden? Of dat je een geldboete kunt krijgen? Wees eerlijk over je ID en voorkom daarmee vervelende gevolgen.

  Lees verder...
 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  (23-07-2019)

  Het is weer zomer en veel mensen gaan op vakantie. Voor inbrekers een goede tijd om hun slag te slaan. De politie doet er van alles aan om inbraken te voorkomen. Maar je kunt ook zelf veel doen om de kans op een inbraak kleiner te maken.

  Lees verder...
 • Houd je groene container schoon

  (23-07-2019)

  Komt er met dit warme weer veel stank uit jouw GFT-container? Dit komt door rot en nat afval zoals groente, fruit en andere etensresten. Warm weer versnelt de rotting en er kunnen maden ontstaan. Je kunt de stank en beestjes verminderen met een paar simpele maatregelen.

  Lees verder...
 • Let op overhangend groen uit je tuin

  (23-07-2019)

  Als inwoner ben je zelf verantwoordelijk voor groen dat vanuit je tuin over openbare plekken hangt. Overhangende takken en struiken kunnen het zicht op wegen en paden moeilijker maken. Hier kunnen gevaarlijke (verkeers)situaties door ontstaan. Ook kan het lastig zijn voor mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator. Overhangende beplanting uit je eigen tuin zul je daarom moeten snoeien. 

  Lees verder...
 • Bloeiende bermen beschermen

  (23-07-2019)

  In Ermelo werken we hard aan de ‘Groenvisie’. Het beschermen van de biodiversiteit is daar een onderdeel van. Biodiversiteit is al het leven in een bepaald gebied. Van bloemen en bomen tot insecten en dieren. Het is belangrijk dat er veel soorten planten en dieren in een gebied blijven bestaan. Als gemeente nemen we maatregelen om daarvoor te zorgen.

  Lees verder...
 • Last van de hitte? Zo blijf je koel.

  (23-07-2019)

  Deze week worden er tropische temperaturen in Nederland verwacht. Voor je gezondheid is het belangrijk om rekening te houden met deze hitte. Met deze tips blijf je de hitte de baas.

  Lees verder...
 • Wethouder Klappe opent woningbouwproject ‘De Driesprong’

  (19-07-2019)

  Op woensdag 17 juli 2019 deed wethouder Laurens Klappe de officiële openingshandeling van het woningbouwproject ‘De Driesprong’. Veel nieuwe bewoners zagen hem de vlag plaatsen op het dak van één van de nieuwe woningen. Het is tot nu toe het hoogst bereikte punt op de locatie waar vroeger de school ‘De Driesprong’ stond.

  Lees verder...
 • Oversteekplaats bij Ireneschool wordt veiliger

  (16-07-2019)

  De oversteekplaats op de Dirk Staalweg bij de Ireneschool wordt aangepast. Door de aanpassing kunnen kinderen en hun ouders veiliger oversteken. De oversteekplaats wordt vernauwd en er komt een plateau met een zebrapad. Ook komen er borden en hekken die laten zien dat het om een schooloversteek gaat. Dit verlaagt de snelheid van automobilisten.

  Lees verder...
 • Resultaten woonwensenonderzoek Horst en Telgt

  (16-07-2019)

  De resultaten van het woonwensenonderzoek in Horst en Telgt zijn bekend. Het onderzoek bestond uit twee delen, een vragenlijst en een inloopavond. Het maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Buurtplan Horst en Telgt uit 2016. De resultaten uit de enquête en de inloopbijeenkomst zijn gebruikt voor het rapport Uitkomsten Woonbehoefteonderzoek van de gemeente Ermelo en buurtvereniging Horst en Telgt. Dankzij het onderzoek is er een beter beeld van de behoeften en wensen van inwoners van Horst en Telgt.

  Lees verder...
 • Snoeiafval wegbrengen of laten ophalen

  (16-07-2019)

  Heb je snoeiafval dat niet in de GFT-container past? Je kunt dit gratis afleveren bij afvalbrengcentrum Kamphorst aan de Rodeschuurderwegje 26-28. Je hebt hiervoor je afvalpas nodig. Wanneer je het snoeiafval niet zelf kunt brengen, kun je het gratis laten ophalen door ABL Boomverzorging. 

  Lees verder...
 • Tijdelijke inrichting Pretoriusplein

  (16-07-2019)

  Na de zomervakantie is de nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool (RKPWA) op het Pretoriusplein klaar. De kinderen gaan dan over naar de nieuwe school. Het oude schoolgebouw wordt gedeeltelijk gesloopt. Het deel waar Vuvera en de kledingbank in zitten, blijft voorlopig nog bestaan. De sloopwerkzaamheden starten rond half september/ begin oktober. Tijdens de zomermaanden kunnen kinderen nog op het oude schoolplein spelen.

  Lees verder...
 • Een groener Ermelo met ‘Operatie Steenbreek’

  (15-07-2019)

  De gemeente Ermelo sluit zich aan bij ‘Operatie Steenbreek’. Stichting Operatie Steenbreek zet zich in om Nederland groener te maken. Dit is belangrijk om zoveel mogelijk plant- en diersoorten te houden. Met de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’ organiseren gemeentes groene acties voor tuinen, op straat en in de wijk. Dit doen wij samen met inwoners en bedrijven.

  Lees verder...
 • Twee duurzaamheidsprijzen voor inwoners

  (15-07-2019)

  Er komt een duurzaamheidsprijs voor jongeren, de ‘Stimuleringsprijs Duurzaamheid’. Sinds vorig jaar reiken we ook al de ‘Groene Pauw Award’ voor volwassenen uit. Onze gemeente werkt stap voor stap aan een energieneutraal Ermelo in 2030. Dit lukt alleen als alle inwoners en bedrijven meedoen. Met de twee duurzaamheidsprijzen stimuleren we inwoners om met duurzame ideeën voor de gemeente te komen.

  Lees verder...
 • Nieuwe ‘woonvisie’ voor Ermelo

  (15-07-2019)

  In het najaar starten we met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In de woonvisie staat hoe wij aankijken tegen onderwerpen als huisvesting voor jongeren en starters, betaalbaar wonen en de beschikbaarheid van woningen voor mensen met een zorgvraag. De woonvisie beschrijft de doelen die de gemeente op korte termijn (3 tot 5 jaar) wil halen. Ook laat het de ontwikkelingen voor de langere termijn (tot 2030) zien.

  Lees verder...
 • Meer grip op woningbouwplannen

  (15-07-2019)

  Er is een nieuwe beleidsnotitie ‘afweging woningbouwplannen’ vastgesteld. Hierin staat hoe wij de komende jaren kiezen aan welke woningbouwplannen we medewerking geven. Daarmee proberen we meer grip te krijgen op de woningbouw in de gemeente. Het gaat dan om omvang, invulling en de termijn waarop bouwplannen worden uitgevoerd.

  Lees verder...
 • Enquête muziekgeluid

  (09-07-2019)

  Elk jaar worden in de gemeente Ermelo meerdere muziekevenementen georganiseerd. Van kleine evenementen in buurten tot grotere evenementen in het centrum van. Waar de één geniet van het (muziek)evenement om de hoek, ervaart een ander datzelfde evenement als hinderlijk vanwege het geluid.

  Lees verder...
 • Natuurbrand voorkomen

  (08-07-2019)

  Er is al langere tijd droogte in de natuur. Daardoor is er meer kans op een natuurbrand. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel ontwikkelen. De branden zijn ook moeilijk te bestrijden omdat het vuur zich razendsnel verspreidt. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten extra goed op. Maar zij hebben ook jouw hulp nodig om natuurbrand te voorkomen of te beperken.

  Lees verder...
 • Burgemeester bezocht werkplek nationaal kampioen 'Bricklaying'

  (03-07-2019)

  Burgemeester André Baars bezocht de werkplek van nationaal kampioen ‘Bricklaying’ Erik Hop uit Ermelo. Erik vertegenwoordigt ons land tijdens de Worldskills 2019, de wereldkampioenschappen voor beroepen. Dit kampioenschap vindt plaats van 20 t/m 27 augustus in Kazan, Rusland.

  Lees verder...
 • Een veiliger buurt met Burgernet

  (02-07-2019)

  Burgernet is een telefonisch netwerk. Het wordt ingezet bij diefstal, inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen. Via het netwerk ontvang je als deelnemer een oproep om mee te zoeken naar een persoon of voertuig in je omgeving. Door je aan te melden voor Burgernet help je dus mee aan de veiligheid in je buurt.

  Lees verder...
 • Campagne tegen uithuwelijken

  (02-07-2019)

  Ieder jaar worden er honderden kinderen uitgehuwelijkt of achtergelaten in het buitenland. Dit gebeurt het vaakst in de zomervakantie. Daarom start het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) nu met de campagne ‘Wacht niet tot het te laat is..’. De campagne roept jongeren op om een vriend(in) of klasgenoot te helpen die vermoedelijk in zo’n situatie zit.

  Lees verder...
 • Doe je mee met Burendag?

  (25-06-2019)

  Op zaterdag 28 september viert Nederland weer Burendag. De dag is bedoeld om mensen, buren, dichter bij elkaar te brengen. Ook in Ermelo wordt dit groots gevierd. We nodigen iedereen uit om op Burendag een leuke buurtactiviteit te doen. Bedenk een plan, meld je aan en maak kans op een vergoeding.

  Lees verder...
 • Boete voor appen op de fiets

  (25-06-2019)

  Tegelijkertijd fietsen en appen is levensgevaarlijk. Daarom mag je vanaf 1 juli niet meer fietsen met een telefoon in je hand. Dus niet meer appen, facebooken, bellen en navigeren terwijl je fietst. Ziet de politie je fietsen met een telefoon in je hand? Dan kun je een boete van 95 euro krijgen.

  Lees verder...
 • Veel Ermelose tieners laten zich vaccineren

  (24-06-2019)

  Op 18 juni lieten Ermelose jongeren tussen de 14 en 18 jaar zich kosteloos inenten tegen meningokokkenziekten. Het was de tweede vaccinatieronde. Ook deze keer was de opkomst hoog.

  Lees verder...
 • Sluitend huishoudboekje Ermelo in 2018

  (24-06-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2018 vastgesteld en inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. Het huishoudboekje van 2018 is sluitend: in totaal waren er inkomsten en uitgaven van €101,1 miljoen. In deze jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het in 2018 uitgevoerde beleid. Wat is er gerealiseerd en wat niet. Daarnaast geeft het college inzicht in de cijfers over 2018.

  Lees verder...
 • Wethouder reikt laatste set afvalcontainers uit

  (24-06-2019)

  Op donderdag 20 juni reikte wethouder Leo van der Velden één van de laatste sets nieuwe afvalcontainers uit. De familie Tomassen nam de set aan. Vóór 1 juli hebben alle inwoners van Ermelo de nieuwe afvalcontainers ontvangen. Vanaf 1 juli gebruik je de nieuwe containers. Met deze containers wordt de inzameling gemakkelijker.

  Lees verder...
 • Eikenprocessierups

  (18-06-2019)

  Er is op dit moment veel overlast van de eikenprocessierups. Wanneer je in de buurt van de rupsen komt, of ze aanraakt, kun je huiduitslag, zwellingen en geïrriteerde ogen krijgen. Om dit risico te voorkomen, bestrijden we de rupsen. Als je de rupsen ziet op bomen die op gemeentegrond staan, dan kun je dit bij ons melden.

  Lees verder...
 • Ambassadeurs denken mee over Nieuw Sportcentrum

  (14-06-2019)

  De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal zijn in volle gang. Er worden al volop plannen gemaakt voor de invulling van het Nieuwe Sportcentrum. Wethouders Van der Velden en Klappe betrekken hier ook plaatselijke sportcoryfeeën bij. Zij zijn de ambassadeurs van het sportcentrum.

  Lees verder...
 • Feestelijke start Leergeld Randmeren

  (13-06-2019)

  Op woensdag 12 juni was de feestelijke startbijeenkomst van Leergeld Randmeren. Daar werd de website www.leergeld-randmeren.nl en het beleidsplan gepresenteerd. Leergeld Randmeren wil het mogelijk maken om alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

  Lees verder...
 • Werkzaamheden aan het riool

  (28-05-2019)

  Van eind mei tot en met eind juli worden onderhoudswerkzaamheden aan het riool gedaan, op meerdere plekken in Ermelo. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant zodat het weer jarenlang mee kan. We verwachten weinig overlast voor omwonenden en verkeer.

  Lees verder...
Archief