HOME  |  Actueel in Ermelo

Actueel in Ermelo

 • Controlebericht NL-Alert op 8 juni

  (04-06-2020)

  Maandag 8 juni krijg je van de overheid om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht op je smartphone. Met dit NL-Alert controlebericht ervaar jij hoe het is om een NL-alert te ontvangen.

  Lees verder...
 • Werkzaamheden aan het riool

  (02-06-2020)

  Van begin juni tot eind augustus worden delen van het riool schoongemaakt en gecontroleerd. Hierdoor zien we wat de kwaliteit van het riool is, en zorgen we dat het goed blijft werken.

  Lees verder...
 • Geen bestrijding eikenprocesssierups in natuurgebieden

  (02-06-2020)

  Elk jaar hebben we meer overlast van de eikenprocessierups. De rups zit in eikenbomen en zorgt van mei tot en met augustus voor (gezondheids)klachten bij inwoners. We bestrijden de rups op plekken waar veel mensen komen. In het bos en op de heide bestrijden we de rups niet.

  Lees verder...
 • Verbod op stoken in de natuur

  (02-06-2020)

  Het is al langere tijd droog in de natuur. Daardoor is er meer kans op een natuurbrand. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten daar extra op. Maar ook jouw hulp is nodig om natuurbrand te voorkomen. Zo mag je niet roken of vuur stoken in de natuur. Dit verbod staat In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Ermelo.

  Lees verder...
 • Inwoners tevreden over leefbaarheid en veiligheid

  (02-06-2020)

  Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Zij geven de gemeente een 7,7 als rapportcijfer in de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Er hebben 952 inwoners aan het onderzoek meegedaan. In 2013 hielden we de veiligheidsmonitor voor het laatst in Ermelo.

  Lees verder...
 • Nieuwe Woonvisie 2020 in de maak

  (02-06-2020)

  Dit jaar stellen wij de woonvisie 2020 op. In de woonvisie staan de belangrijkste plannen voor goed en fijn wonen in Ermelo. We willen graag dat Ermelo een prettige gemeente is en blijft om in te wonen. De laatste versie van de woonvisie (2014) is verouderd. Het biedt geen goede voorwaarden meer voor ontwikkelingen op het gebied van wonen. Dit maakt het lastig om nieuwe ideeën van organisaties of inwoners goed te beoordelen en mogelijk te maken.

  Lees verder...
 • Containers voor oud papier weer open in Ermelo

  (28-05-2020)

  Vanaf zaterdag 6 juni staan op de gebruikelijke plekken in Ermelo weer papiercontainers. De Vereniging Oud Papier Aktie Ermelo start weer met deze manier van oud papier inzamelen. Daarmee verdwijnen ook de tijdelijke papiercontainers aan de Oude Telgterweg.

  Lees verder...
 • Spreekuren burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris gaan weer door

  (26-05-2020)

  Vanaf dinsdag 2 juni gaan de spreekuren van de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris weer door. Tijdens het spreekuur krijg je de gelegenheid om met hen van gedachten te wisselen over onderwerpen die over de gemeente Ermelo gaan. Door de coronamaatregelen is het nodig om vooraf een afspraak te maken. 

  Lees verder...
 • Ermelo presenteert Kadernota 2021: krachtige keuzes noodzakelijk

  (25-05-2020)

  De gemeente Ermelo heeft de Kadernota 2021 gemaakt. Die laat tot achter de komma zien hoe wij er financieel voor staan. Het huishoudboekje is op de lange termijn niet op orde. Als we alles uitvoeren zoals bedacht, dan missen we elk jaar zo’n 2,4 miljoen euro.
  Het college van B&W maakt zich hierover grote zorgen. Er is veel geld nodig voor het vervangen en verbouwen van verouderde voorzieningen. Op hetzelfde moment lopen de tekorten in het Sociaal Domein op en dreigt Ermelo minder geld te ontvangen van het Rijk. De gemeentelijke belastingen gaan voor het derde jaar op rij extra omhoog. Ook daar lijkt de rek eruit. Het college vraagt de gemeenteraad om krachtige keuzes te maken.

  Het college van B&W stelt vast dat vanuit de Kadernota 2021 er te veel financiële onzekerheden zijn. Hierdoor kunnen niet alle gemaakte plannen en wensen worden uitgevoerd. Het is een ingewikkeld verhaal, maar is makkelijk samen te vatten in een beeld: Ermelo heeft in de afgelopen periodes van 10 jaar in een luxe auto rondgereden, maar er is de komende jaren alleen geld voor een degelijke middenklasser. Daarom stellen we elkaar eerlijk de vraag: in welke auto gaan we verder rijden?

  Lees verder...
 • Ontdekking originele oorkonde Huis Staverden uit 1524

  (25-05-2020)

  Bij het inventariseren van de pas verworven ‘collectie Haersolte’ is het Streekarchivariaat gestuit op het originele zestiende-eeuwse overdrachtsdocument waarmee hertog Karel van Gelre in 1524 diens huis Staverden overdroeg aan zijn overste rentmeester Hendrick die Groiff, erfvoogd van Erkelenz. Een uitzonderlijke vondst, die het vermelden meer dan waard is.

  Lees verder...
 • Verbod om water uit sloten te halen

  (20-05-2020)

  Vanaf maandag 18 mei mogen we geen water meer uit beken en sloten halen, bijvoorbeeld voor besproeiing van gewassen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft, door de aanhoudende droogte, een onttrekkingsverbod ingesteld.

  Lees verder...
 • Burgemeester sluit woning voor 6 maanden na vinden hennepkwekerij

  (20-05-2020)

  Burgemeester Baars heeft vanmorgen aan de Zwaluwstraat een woning gesloten. In 2015 werden hier ook kweekgoederen en restanten van een eerdere oogst ontdekt. Daarom sluiten we de woning nu voor 6 maanden in plaats van 3 maanden.

  Lees verder...
 • Bibliotheek stap voor stap weer open

  (19-05-2020)

  Vanaf maandag 18 mei gaat de Bibliotheek in Ermelo stap voor stap weer open. Tot en met zaterdag 30 mei kun je in de bibliotheek alleen materiaal inleveren en gereserveerd materiaal ophalen. Vanaf 2 juni kun je weer helemaal bij de bibliotheek terecht, en op je gemak naar boeken zoeken. De bibliotheek zit dan wel op een andere plek in het gemeentehuis.

  Lees verder...
 • Houd afstand, ook onderweg!

  (19-05-2020)

  Sinds vorige week zijn de basisscholen weer open. En dat betekent meer drukte in het verkeer. Daarom hebben we op drukke plekken in Ermelo sjablonen gespoten met de tekst: “Geef elkaar de ruimte, ook onderweg.” Zo vragen we je om ook in het verkeer 1,5 meter afstand te houden.

  Lees verder...
 • Aanvraag subsidie erfbeplanting aangepast

  (19-05-2020)

  Particulieren met een erf in het buitengebied kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor inheemse beplanting op hun grond. Dit helpt mee aan de verbetering van het landschap, de natuur en de geschiedenis van de cultuur. Hier bestond al een regeling voor. Deze regeling hebben we aangepast en de manier van aanvragen makkelijker gemaakt. 

  Lees verder...
 • Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

  (19-05-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders benoemt de heer Jan de Ruiter (57 jaar) als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo. Jan de Ruiter is opgegroeid in Ermelo en werkt al lange tijd in de zorg. Op dit moment doet hij interim management- en adviesfuncties. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 11 leden. De Adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen binnen het Sociaal Domein.

 • Plek voor ontmoeting op oude terrein Leemkuul

  (19-05-2020)

  Op het oude terrein van wijkcentrum De Leemkuul staan al een tijdje woningen. Naast de woningen zou ontwikkelaar Hegeman ook een plek bouwen om elkaar te ontmoeten. Helaas is dit niet gebeurd omdat Hegeman geen beheerder voor de ruimte vond. De gemeente maakt nu toch nog een ontmoetingsplek op het terrein.

  Lees verder...
 • Publieksbalies verhuizen tijdelijk naar De Dialoog

  (19-05-2020)

  De verbouwing van het gemeentehuis is nog in volle gang. Vanaf juni is de publiekshal aan de beurt om te verbouwen. De publieksbalies verhuizen daarom 27 mei naar De Dialoog. 

  Lees verder...
 • Aanpassing aanbiedplaatsen afvalcontainers in deel van Wijk Zuid

  (19-05-2020)

  Half april hebben bewoners van De La Reystraat, Retiefstraat en Bloemfontein een brief ontvangen van de gemeente Ermelo. Daarin werd aangegeven dat er aanpassingen zouden worden gedaan aan de aanbiedplaatsen voor afvalcontainers. De aanpassing bestaat uit het langer en smaller maken van de aanbiedplaatsen zodat de containers naast elkaar aangeboden kunnen worden.De plek waar tegels worden weggehaald, wordt in oktober weer aangeplant met groen. Het aantal vierkante meters van de aanbiedplaatsen blijft gelijk.  De werkzaamheden zijn begin mei gestart.

  Lees verder...
 • Help je mee aan het Sportakkoord?

  (12-05-2020)

  In Ermelo zijn we bezig met het opstellen van het Sportakkoord. Dat doen we het liefst met iedereen die een rol heeft bij bewegen en sporten in Ermelo. Dus ook met jou. Door de coronamaatregelen kunnen we geen bijeenkomst organiseren. Daarom hebben we een digitale presentatie en een enquête voor je gemaakt.

  Lees verder...
 • Meer ruimte voor de Markt

  (08-05-2020)

  Vanaf vorige week zijn - naast de marktkraamhouders die voedsel verkopen- ook weer marktkramen met andere producten toegestaan op de wekelijkse markt.

  Lees verder...
 • Vaccineren meningokokken ACWY weer van start

  (04-05-2020)

  De meningokokken ACWY vaccinatie gaat weer van start. Dit heeft even stilgelegen door de coronacrisis. Langer uitstellen kan niet want deze bacterie komt in Nederland voor. Het is belangrijk om je te laten vaccineren tegen meningokokken ACWY want je kan er ernstig ziek van worden.

  Lees verder...
 • Inleveren Klein Chemisch Afval weer mogelijk

  (04-05-2020)

  Vanaf zaterdag 9 mei kun je weer Klein Chemisch Afval brengen naar het inzamelpunt aan het Raadhuisplein. Het inleveren kan één keer per maand op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. De data staan op de afvalwijzer 2020, de afvalapp en op www.mijnafvalwijzer.nl.

  Lees verder...
 • Vergunningaanvraag verbreding recreatieve fietspaden

  (01-05-2020)

  In de gemeente Ermelo ligt een deel van het fietspaden netwerk in beschermd Natura 2000 gebied. We willen 18 kilometer van deze recreatieve paden vernieuwen. Hiervoor moeten we een vergunning aanvragen bij de provincie in het kader van de “wet natuurbescherming natura 2000-gebieden”. Het college stemt in met de voorgestelde maatregelen zodat de vergunning kan worden aangevraagd.

  Lees verder...
 • Start werkzaamheden Kerkdennen Verkeersveilig, Vitaal en Duurzaam

  (07-04-2020)

  Kerkdennen is het oudste bedrijventerrein van Ermelo. Samen met de ondernemers gaat de gemeente maatregelen nemen voor verbetering van het bedrijventerrein. We leggen onder andere een regenwaterriool aan, nieuw asfalt en parkeervakken. De maatregelen gericht op verkeersveiligheid, vitaliteit en duurzaamheid maken het bedrijventerrein weer toekomstbestendig.

  Lees verder...
Archief