HOME  |  Actueel in Ermelo

Actueel in Ermelo

 • Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater

  (19-07-2018)

  Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen de afgelopen periode sterk gedaald. Diverse sloten en beken vallen droog. Hierdoor dreigen bijvoorbeeld beken droog te vallen met alle gevolgen vandien voor de natuur. Daarom heeft het Waterschap Vallei en Veluwe een onttrekkingsverbod van water uit sloten, beken en kanalen ingesteld. Het verbod geldt in principe voor een periode van 10 weken. Kijk voor meer informatie op www.vallei-veluwe.nl

 • Waarschuwingsborden en markeringen gaan verkeer helpen op nieuwe rotonde

  (19-07-2018)

  De rotonde Telgterweg/Arendlaan/Oude Nijkerkerweg is voor Ermelo een nieuw type rotonde. Het is voor Ermelo de eerste rotonde waar fietsers van twee kanten kunnen komen. We merken dat dat wennen is en krijgen signalen dat mensen soms schrikken van fietsers die van rechts komen. We plaatsen extra waarschuwingsborden en markeringen om mensen te wijzen op deze nieuwe situatie. Deze maatregelen zijn gepland in augustus.

  Lees verder...
 • Hinkeltegels in het centrum

  (18-07-2018)

  In het centrum vind je op drie plekken hinkeltegels. Het gaat om drie verschillende soorten hinkelpaden: een standaard hinkelpad, een cijferslang en een alfabetrups. Daarmee wordt het centrum leuker voor kinderen. Als hun ouders winkelen of op het terras zitten kunnen kinderen zich vermaken op de hinkelpaden. Je vindt de hinkelpaden bij Jamin, bij het bronzen beertje en bij de Griek

  Lees verder...
 • Aangepast beleid voor evenementen

  (18-07-2018)

  Ermelo is een aantrekkelijke en gastvrije gemeente voor haar bewoners, ondernemers en toeristen. Muziek-, sport- en andere evenementen horen daar bij. Dit geeft sfeer aan het dorp, maar brengt soms ook overlast met zich mee. Daarom hebben wij ons beleid hierin aangepast.

  Lees verder...
 • Publicatie van principeverzoeken en vooroverleggen

  (17-07-2018)

  Vanaf 1 augustus worden alle principeverzoeken en vooroverleggen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. Hierdoor krijg je als mogelijke belanghebbenden eerder de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in je directe woonomgeving. Ook is het eerder mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen over hun plannen.

  Lees verder...
 • Gaaf Gelderland

  (17-07-2018)

  De provincie Gelderland is bezig met het maken van een nieuwe omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ en omgevingsverordening.  In deze visie beschrijft de provincie welke richting de provincie op wil op het gebied van energie, klimaat, water, voedsel en ook hoe we onze omgeving willen inrichten.

  Lees verder...
 • Gevonden en verloren fietsen

  (17-07-2018)

  Regelmatig krijgen we vragen over gevonden fietsen. Mensen melden een achtergelaten fiets en vragen ons deze weg te halen. Maar we kunnen een fiets niet zomaar verwijderen. Dat is diefstal. We mogen alleen wrakken verwijderen. Medewerkers van team handhaving kunnen wel bekijken of een fiets gestolen is. Heb je een fiets gevonden? Meld dit dan op www.ilost.nl.

  Lees verder...
 • Inbrekers gaan niet op vakantie

  (17-07-2018)

  De zomervakantie is begonnen. Terwijl jij je voorbereidt om op vakantie te gaan, bereiden ook inbrekers zich voor. Zij houden in de gaten waar een caravan voor de deur staat en wanneer deze weg is. Ook berichten op social media worden door inbrekers gevolgd. Zo komen zij er vaak achter wanneer je weg gaat en voor hoelang. Neem daarom maatregelen en voorkom inbraak.

  Lees verder...
 • Aangepaste openingstijden fa. Kamphorst

  (17-07-2018)

  Van maandag 30 juli tot en met zaterdag 18 augustus zijn de openingtijden bij fa. Kamphorst aangepast. Hou hier dus rekening als je bijvoorbeeld groenafval wilt brengen.

  Lees verder...
 • Jacob Catslaan en Julianalaan blijven 30 km-zone

  (13-07-2018)

  Een deel van de Julianalaan (van de Prins Hendriklaan tot aan de Nassaulaan) en de Jacob Catslaan worden veranderd in 30 km/uur. Dit betekent dat de gehele Julianalaan en de Jacob Catslaan 30 km/uur zones blijven.

  Lees verder...
 • Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan worden 30 km-zones

  (13-07-2018)

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor hoe zij de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan wil uitvoeren. De raad diende hiervoor een motie in bij de besluitvorming over de verkleuring van bedrijventerrein Kerkdennen. In het voorstel is het idee om met kleine maatregelen de wegen naar 30 km terug te brengen. Denk daarbij aan verkeersborden, kleuraccenten op kruisingen en een uitritconstructie bij de uitgang van het zwembad.

  Lees verder...
 • Ontheffing voor verbeteringen Kerklaan/Postlaantje

  (13-07-2018)

  Een tijdje geleden werd duidelijk dat er verschillen zaten in de bouwplannen en het bestemmingsplan Kerklaan/Postlaantje. Hiervoor heeft UWOON ontheffing aangevraagd. Het college heeft besloten de ontheffingen te verlenen. Dit omdat de afwijkingen een kwalitatieve verbetering zijn. 

  Lees verder...
 • Ophalen snoeiafval

  (10-07-2018)

  Heb je snoeiafval dat niet in de GFT-container past? Je kunt dit gratis afleveren bij afvalbrengcentrum Kamphorst aan de Rodeschuurderwegje 26-28. Je hebt hiervoor je afvalpas nodig. Wanneer je het snoeiafval niet zelf kunt brengen, kun je het gratis laten ophalen door ABL Boomverzorging. 

  Lees verder...
 • Dump geen groenafval in het bos

  (10-07-2018)

  Regelmatig wordt er tuinafval, en soms zelfs fruit-, groente- en vleesafval, in de bosrand  gedumpt. Vaak wordt gedacht dat dit een natuurlijke manier is om dergelijk afval te lozen. Het tegendeel is waar en de gevolgen zijn ongewenst. Afval, ook groenafval, in het bos dumpen is daarnaast strafbaar. Bekeuringen kunnen oplopen tot honderden euro’s.

  Lees verder...
 • Chinese leerlingen ontmoeten burgemeester

  (10-07-2018)

  Vorige week woensdag ontving Burgemeester André Baars een groep van 20 Chinese leerlingen in het gemeentehuis. De leerlingen zijn van de Jiangsu Dagang High School uit Zhenjiang in China. Met deze school heeft Christelijk College Groevenbeek sinds enkele jaren contact. In de afgelopen jaren zijn al twee groepen op bezoek geweest in China. Dit is het eerste bezoek van de Chinese school aan ons.
   

  Lees verder...
 • Houd de GFT-container schoon!

  (03-07-2018)

  Door de zomerse temperaturen neemt de kans op stank en ongedierte in de groene container toe. Dit komt door rot en nat afval, zoals groente-, fruit en andere etensresten. Warm weer versnelt dit proces. Met een paar simpele maatregelen kun je stank en beestjes in de container voorkomen.

  Lees verder...
 • Voorkom brand in natuurgebieden

  (03-07-2018)

  In de zomer trekken we er massaal op uit. De natuur is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Vooral als het langere tijd droog is, moet iedereen extra alert zijn op het ontstaan van natuurbrand. Eén weggegooide sigaret of een stuk glas kan al een verwoestende brand veroorzaken.

  Lees verder...
 • Burgerjaarverslag

  (02-07-2018)

  Het burgerjaarverslag 2017 geeft een beknopt overzicht van de werkzaamheden van burgemeester André Baars van het aflopen jaar. Het burgerjaarverslag kun je hier downloaden.

 • Vacatures

  (02-07-2018)

  De gemeentelijke organisatie van Ermelo zet koers naar een netwerkorganisatie. Daarom hebben wij ons per 1 mei 2018 volledig flexibel georganiseerd rondom maatschappelijke en bestuurlijke opgaven: “opgavegericht werken”. De lijntjes in ons netwerk worden korter, waardoor ruimte ontstaat voor het gesprek van mens tot mens. Voor de medewerkers betekent dit meer vertrouwen, meer verantwoordelijkheid en meer speelruimte om het werk samen met collega’s én samen met en in de samenleving te organiseren.
  Wij doen dat vanuit de volgende kernwaarden:Samen, Bevlogen, Betrouwbaar en Wendbaar.
  Wij zoeken medewerkers die samen met ons hier invulling aan willen geven:

  Lees verder...
 • Bestrijding Japanse duizendknoop

  (27-06-2018)

  Op verschillende plekken in Ermelo groeit de Japanse duizendknoop. Niet alleen in tuinen, maar ook in openbare groengebieden. De plant is daar ongewenst, omdat het enorm woekert. De snel groeiende plant verdringt andere planten en struiken. Daarnaast brengt de plant grote schade aan stoepen, wegen, rioleringen, woningen en andere bouwwerken. Daarom bestrijden we de Japanse duizendknoop. Je kunt ons hierbij helpen.

  Lees verder...
 • Aanvraag paspoort of ID voor je kind

  (27-06-2018)

  Bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor je kind, is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. Dit geldt bij een paspoort voor kinderen onder de 18 jaar, en bij een ID-kaart voor kinderen onder de 12 jaar. Je kunt dit regelen door het invullen van een ‘verklaring toestemming voor afgifte reisdocument’. Dit formulier is te vinden op onze website.

  Lees verder...
 • Spreekuur burgemeester in zomer op afspraak

  (27-06-2018)

  In juli en augustus vervalt het wekelijkse spreekuur van de burgemeester. Ook het spreekuur van de wethouders, op elke eerste dinsdag van de maand, vervalt in die maanden. De burgemeester kan in deze periode wel op afspraak met inwoners spreken. 

  Lees verder...
 • Ermelo ondertekent manifest ‘Iedereen doet mee’!

  (19-06-2018)

  Op donderdag 14 juni ondertekende wethouder Hans de Haan het manifest ‘Iedereen doet mee’! Dit deed hij samen met 25 andere gemeenten, in bijzijn van minister Hugo de Jonge. De gemeente Ermelo is één van de 25 geselecteerde gemeenten in Nederland die aan kop loopt in het uitwerken van de rechten van de mens met een handicap. 

  Lees verder...
 • 'NIX onder de 18' ook in de zomer

  (19-06-2018)

  De zomer is voor veel jongeren een prachtige tijd. Feestjes, festivals, evenementen of samen met vrienden op vakantie. Dan liggen verleidingen op de loer. Voor ouders is het vaak een spannende periode. Hoe gaat je kind om met drank, drugs en tabak als je er niet bij bent? En hoe maak je je kind bewust van de risico’s? NIX18 helpt hierbij.

  Lees verder...
 • Afval gewoon apart is heel gewoon

  (19-06-2018)

  Elk huishouden heeft afval. Van plastic verpakkingen, koffiedik en aardappelschillen tot verfrollers en blikjes. Het niet scheiden van al dit afval kost onnodig veel geld. Ook gaan waardevolle, herbruikbare grondstoffen verloren. Afval is meer waard dan je denkt. Daarom is het belangrijk dat je je afval scheidt.

  Lees verder...
 • Renovatie speeltuintjes

  (19-06-2018)

  In juni en juli knappen we verschillende speeltuinen op. Er worden oude speeltoestellen vervangen voor nieuwe. Direct omwonenden zijn betrokken bij de keuze voor de nieuwe speeltoestellen. Daarnaast is gekeken naar het beschikbare budget en de veiligheid.

  Lees verder...
 • Gemeentehuis in de steigers

  (13-06-2018)

  De verbouwing van het gemeentehuis is in volle gang. Het hele gebouw staat in de steigers en is bedekt met opvallend gekleurd doek, in de kleuren van het wapen van Ermelo. Dit doek is nodig om te voorkomen dat er puin van uitgehakte voegen naar beneden valt. Op de markt zijn een aantal parkeerplaatsen afgezet, voor de bouwplaats en opslag van bouwmateriaal. We proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

  Lees verder...
 • Weer problemen in riool door textiel

  (12-06-2018)

  Vorige maand is er huis aan huis een folder verspreid over wat er wel en niet in het riool mag. Ook hebben we inwoners via deze krant en op de website opgeroepen om vooral geen textiel in het riool te gooien. Ondanks deze waarschuwingen is het riool bij Het Trefpunt helaas weer ernstig verstopt geraakt. Ook nu was textiel in de pomp daar de oorzaak van.

  Lees verder...
 • Inbrekers gaan niet met vakantie

  (12-06-2018)

  In deze periode gaan veel mensen op vakantie of een dagje uit. Veel inbrekers slaan juist in deze tijd toe. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen.

  Lees verder...
 • Nieuw Sportcentrum Ermelo – Gezond bewegen en zwemlessen voeren de boventoon

  (07-06-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag, op basis van het coalitieakkoord Dichterbij 2018-2022, het besluit genomen om met de bouw van het nieuwe sportcomplex vooral in te zetten op gezond bewegen.
  Met dit besluit stelt het college het belang van gezond bewegen en zwemlessen voor zowel kinderen als ouderen voorop. Het duurzame nieuwe complex biedt vier multifunctionele zaaldelen voor binnensport, waarvan één specifiek voor gymactiviteiten, een wedstrijdbassin en een instructie/doelgroepenbassin. Bovendien wordt het gehele complex klimaatneutraal gebouwd.

  Lees verder...
 • Informatieavond maatwerkwoningen

  (06-06-2018)

  In Ermelo komen vooralsnog twee tijdelijke maatwerkwoningen op het gemeentelijk opslagterrein aan de Zandkampweg. De eerste woning wordt zo snel mogelijk geplaatst zodat deze vanaf 1 juli bewoond kan worden. Hiermee heeft de gemeenteraad begin van het jaar ingestemd. De andere woning wordt geplaatst als het terrein en de leidingen klaar zijn. Direct omwonenden zijn hierover persoonlijk op de hoogte gebracht. 

  Lees verder...
 • Bibliotheek definitief in gemeentehuis

  (01-06-2018)

  De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, om onder andere de bibliotheek definitief in het gemeentehuis te behouden. 

  Lees verder...
 • Koninklijke onderscheiding voor echtpaar Urbach - Nieuwenhuis

  (27-04-2018)

  Op woensdagavond 25 april reikte burgemeester André Baars twee Koninklijke Onderscheidingen uit aan de heer J. Urbach en mevrouw J. Urbach - Nieuwenhuis

  Lees verder...
Archief