HOME  |  Actueel in Ermelo

Actueel in Ermelo

 • Ophalen snoeiafval

  (14-11-2018)

  Heb je snoeiafval dat niet in de GFT-container past? Je kunt dit gratis afleveren bij afvalbrengcentrum Kamphorst aan de Rodeschuurderwegje 26-28. Je hebt hiervoor je afvalpas nodig. Wanneer je het snoeiafval niet zelf kunt brengen, kun je het gratis laten ophalen door ABL Boomverzorging. 

  Lees verder...
 • Geen vissen in waterberging Zandkamp

  (13-11-2018)

  De waterberging aan de Zandkamp is van oorsprong een overstort van de riolering. De bedoeling is dat deze berging zo droog mogelijk blijft. In de afgelopen jaren bleef er toch water in de berging staan en hebben mensen er vissen in uitgezet. Hier is de berging niet voor bedoeld. De waterberging staat nu weer zo goed als droog. We hebben de vissen verplaatst naar gemeentelijke vijvers. We roepen inwoners op om geen vissen meer in de waterberging uit te zetten.

  Lees verder...
 • Zorgen over je kinderen? Durf dit te delen!

  (13-11-2018)

  Het opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Onzekerheid hoort daar bij. Deel je vragen en onzekerheden eens met andere ouders. Op school, op je werk of op het sportveld. Als je je zorgen deelt, kom je tot nieuwe inzichten en soms zelfs tot oplossingen. Vaak lucht het ook op om je zorgen te delen.

  Lees verder...
 • Budget voor startersleningen in 2019

  (13-11-2018)

  In 2019 stelt de gemeente € 300.000,00 beschikbaar voor startersleningen. Daardoor is het mogelijk om in 2019 tenminste twaalf startersleningen te verstrekken.

  Lees verder...
 • Sporten voor mensen met een beperking

  (13-11-2018)

  De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zetten zich in om sport voor iedereen mogelijk te maken. Op vrijdag 12 oktober tekenden zij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking helpen we mensen met een beperking aan passende sport en beweging. De gemeenten werken hiervoor samen met Uniek Sporten. Er wordt gebruik gemaakt van het subsidieprogramma Grenzeloos Actief. 

  Lees verder...
 • Aanleg nieuw fietspad over de hei bij Speuld

  (13-11-2018)

  Nog dit jaar wordt er over de hei bij Speuld een halfverhard en verbreed recreatief fietspad aangelegd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Dat is goed nieuws voor de recreatieve fietser, want het huidige pad ligt er slecht bij.

  Lees verder...
 • Bom gevonden bij De Driesprong

  (07-11-2018)

  Tijdens voorbereidende bouwwerkzaamheden op woningbouwterrein De Driesprong aan de Hamburgerweg is een explosief aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat het om een bom gaat uit de WO II. Inmiddels is de bom door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie vervoerd naar defensieterrein bij de Ermelose heide, waar de bom tot ontploffing is gebracht.

 • Renovatie speeltuintjes: denk je mee?

  (06-11-2018)

  Van half maart tot eind mei knappen we verschillende speeltuintjes op. In de meeste gevallen vervangen we verouderde speeltoestellen. Graag betrekken wij direct omwonenden bij de keuze van de nieuwe speelelementen.

  Lees verder...
 • Basisregistratie personen en geheimhouding persoonsgegevens

  (06-11-2018)

  De gemeente houdt je persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat daarbij niet alleen om je adres, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk, je nationaliteit en eventuele kinderen. Wat betekent dat en waar moet je rekening mee houden?

  Lees verder...
 • Geboortekoffertje voor baby Luc

  (05-11-2018)

  Hij is pas net een maand oud, maar kreeg al belangrijk bezoek. Baby Luc was de eerstgeboren nieuwe inwoner in oktober. Daarom kwamen burgemeester André Baars en korpscommandant Jurjen Bast van Brandweer Ermelo vorige week bij hem op visite. Zij brachten een geboortekoffertje in het kader van de brandpreventieweken in oktober.

  Lees verder...
 • Week van de Pleegzorg ‘Supergewone mensen gezocht’

  (05-11-2018)

  In de jaarlijkse Week van de Pleegzorg, van 31 oktober t/m 7 november, is er extra aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is het afgelopen jaar gedaald. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd.

  Lees verder...
 • Openbare verlichting uitgevallen? Meld het ons!

  (30-10-2018)

  De dagen worden korter en dat betekent dat we meer in het donker doen. Goed werkende openbare verlichting is daarom nodig. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de algehele veiligheid. Goed licht in de straten zorgt daarnaast voor een prettiger sfeer en veiliger gevoel. Als straatlantaarns uitvallen, is het belangrijk dat inwoners dit bij ons melden. Wij kunnen de verlichting dan zo snel mogelijk laten repareren.

  Lees verder...
 • Start (echt)scheidingsspreekuur

  (30-10-2018)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Welzijn Ermelo starten met een maandelijks echtscheidingsspreekuur. Het spreekuur is er voor stellen uit de gemeente Ermelo die (mogelijk) gaan scheiden of al gescheiden zijn. Je kunt zowel alleen als sámen voor een gesprek komen. Wanneer nodig zoekt het CJG ook naar geschikte hulp voor de kinderen van het gezin.

  Lees verder...
 • Inleveren van tuinafval

  (30-10-2018)

  In deze tijd van het jaar maken veel mensen hun tuin winterklaar. Dat levert natuurlijk tuinafval op. Dit tuinafval kun je gratis inleveren bij de Firma Kamphorst. Daar wordt het grof tuinafval verwerkt in nieuwe grondstoffen. Het is daarom belangrijk dat het grof tuinafval gescheiden van het overige tuinafval wordt ingeleverd.

  Lees verder...
 • Theatervoorstelling over de invloed van armoede

  (30-10-2018)

  Op vrijdag 30 november wordt in De Dialoog de theatervoorstelling ‘De OmZieners’ gespeeld. Deze theatervoorstelling gaat over de invloed die armoede heeft op je leven, op het gebied van werk, gezondheid, onderwijs en wonen. Maar vooral ook op het niet meer mee kunnen doen en niet meer mee tellen in de maatschappij. ‘De OmZieners’ wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Het is een theatergroep van zowel ervaren theatermakers als mensen die zelf in armoede leven.

  Lees verder...
 • Verwijderen ondergrondse containers in Speuld

  (30-10-2018)

  Voor de supermarkt aan de Garderenseweg 124 staan containers voor glas, blik, zuivel- en sappakken. Omdat deze supermarkt gesloten is, heeft de eigenaar ons gevraagd deze containers weg te halen. Wij verwijderen de containers eind oktober.

  Lees verder...
 • Extra geld sport en cultuur voor kinderen met beperking

  (30-10-2018)

  Elk kind moeten kunnen meedoen aan sport of cultuur, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders deze activiteiten van hun kind. Soms is dit financieel niet mogelijk. Het  Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) kan dan bijspringen.

  Lees verder...
 • Controle hondenbelasting

  (23-10-2018)

  Heb je één of meer honden? Dan moet je daar aangifte van doen en hondenbelasting betalen. Je hoeft geen belasting te betalen voor een hulphond, zoals een blindengeleidehond of gehandicaptenhond. Wij controleren de hondenbelasting het hele jaar door.

  Lees verder...
 • Aanleg glasvezel buitengebied binnenkort van start

  (23-10-2018)

  De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ermelo gaat binnenkort van start. Aannemer Allinq begint half november met het graven van sleuven in de bermen. Vooraf bekijkt de aannemer met de bewoners en ondernemers waar de aansluiting in huis of het bedrijf precies moet komen.

  Lees verder...
 • Overhandiging inventaris schoolarchieven

  (23-10-2018)

  Op woensdag 17 oktober is een inventaris van de archieven van vier Ermelose scholen, gebundeld in een mooi boekwerk, overhandigd aan wethouder Hans de Haan. Dit gebeurde in de studiezaal van het Streekarchivariaat in het gemeentehuis

  Lees verder...
 • Oprichting Stichting Leergeld

  (19-10-2018)

  De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten hebben de handen ineengeslagen om samen één stichting Leergeld op te richten. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in een gezin met minimale financiële middelen. Afgelopen dinsdag, 16 oktober, werd door de gemeenten een informatiebijeenkomst georganiseerd over stichting Leergeld. De bijeenkomst werd met veel enthousiasme geopend door wethouder Hans de Haan uit Ermelo. 

  Lees verder...
 • Regels voor ophangen van spandoeken

  (18-10-2018)

  Er zijn nieuwe regels vastgesteld voor het ophangen van spandoeken in de gemeente. Hierin staat hoelang de spandoeken mogen hangen. Hoe groot de spandoeken mogen zijn en aan welke kwaliteit ze moeten voldoen. Daarnaast is ook opgenomen dat alleen spandoeken opgehangen mogen worden die festiviteiten, evenementen en maatschappelijke acties bekendmaken.

  Lees verder...
 • Gemeentelijke monumenten in erfgoedregister

  (18-10-2018)

  In het digitale erfgoedregister zijn alle monumenten (gebouwen) van de gemeente te bekijken via de kaart. Bij elk monument vind je vaak ook extra informatie. De digitale kaart wordt in de toekomst verder aangevuld met informatie over rijksmonumenten.

  Lees verder...
 • Starterslening beschikbaar

  (15-10-2018)

  Voor veel starters op de woningmarkt liggen de prijzen van koopwoningen te hoog. Daarom helpen wij starters door het aanbieden van een starterslening. 

  Lees verder...
 • Zet je mantelzorger in het zonnetje!

  (15-10-2018)

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Zij zorgen langdurig en intensief voor een familielid, vriend of andere naaste met lichamelijke of psychische problemen. Wij willen deze mantelzorgers graag bedanken met een mantelzorgwaardering. Dit is een waardering in de vorm van een geldbedrag. Heb jij een mantelzorger die je graag in het zonnetje wilt zetten? Vraag de waardering dan bij ons aan.

  Lees verder...
 • Plaatsing bladkorven

  (11-10-2018)

  De herfst is weer begonnen en dat betekent veel herfstblad in tuinen en op de weg. Ook bomen die door de gemeente worden onderhouden, verliezen hun blad in je tuin of voor je deur. Daarom plaatsen wij elk jaar, in de herfst, bladkorven op verschillende plekken in de gemeente. Eind van deze week staan ze er weer! De bladkorven blijven staan tot half december.

  Lees verder...
 • Afvalinzameling ondergrondse containers

  (09-10-2018)

  Er gaat veel goed bij de inzameling van afval in Ermelo. En dat is goed nieuws want afval is meer waard dan je denkt. Van de meeste dingen die we weggooien, worden nieuwe producten gemaakt. Het is daarom belangrijk dat we de verschillende soorten afval goed scheiden. In Ermelo gebruiken we daarvoor de restcontainer en de GFT-container, maar ook ondergrondse containers.

  Lees verder...
 • Bestrijding Japanse Duizendknoop

  (09-10-2018)

  Op verschillende plekken in Ermelo groeit de Japanse Duizendknoop. Niet alleen in tuinen, maar ook in openbare groengebieden. De plant is daar ongewenst, omdat hij enorm woekert. De snel groeiende plant verdringt andere planten en struiken. Daarnaast beschadigt de Japanse Duizendknoop stoepen, wegen, rioleringen, woningen en andere bouwwerken. De plant is door het ministerie aangewezen als ongewenst en schadelijk. Het mag daarom met een bestrijdingsmiddel worden bestreden

  Lees verder...
 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

  (09-10-2018)

  Op zaterdag 6 oktober kreeg de heer Ton de Kruijf een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Baars spelde de versierselen bij hem op. Dit gebeurde tijdens de viering van het vijftienjarig bestaan van het Shanty- en Gezelligheidskoor ‘Ermeluiden’. De heer De Kruif zet zich al vele jaren als vrijwilliger in voor verschillende organisaties. Zo was hij ruim 10 jaar actief voor korfbalvereniging Dindoa, en is hij al 13 jaar dirigent en voorzitter van Ermeluiden. Het dirigeren leerde hij zichzelf aan.

 • Terugkoppeling Mooi Ermelo, denk je mee?

  (04-10-2018)

  Hoe denk jij over 'Groen in je eigen leefomgeving'? Dat heeft de gemeenteraad je de afgelopen tijd gevraagd via gesprekken op straat en een online gesprek. De uitkomsten van dit gesprek werden woensdag 3 oktober gepresenteerd.

  Lees verder...
 • Feestelijke start bouw Oranjepark

  (17-09-2018)

  Vier jaar geleden konden we er alleen maar van dromen: het Oranjepark. Een buurtgemeenschap in het hart van Ermelo, waar mensen wonen die er bewust voor kiezen er voor elkaar te zijn. Een moderne wijk in een bosrijke omgeving, in het dorpshart van Ermelo. Volledig energieneutraal en toekomstbestendig. Deze droom wordt nu stukje bij beetje waarheid. Vrijdag 14 september is fase 1, de bouw van een nieuwe woonzorglocatie aan de Sparrenlaan in Ermelo, feestelijk geopend. Zorggroep Noordwest-Veluwe en Van Wijnen waren de trotse gastvrouw en -heer.

  Lees verder...
Archief