Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wat u moet weten

Tijdens de eerste afspraak bespreken we met u de voorwaarden. Als u aan de voorwaarden voldoet maken we een tweede afspraak. Tijdens deze tweede afspraak doet u de aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit.

Nodig bij uw afspraak

  • Uw paspoort of identiteitskaart.
  • Uw verblijfsvergunning.
  • Uw inburgeringsdiploma.
  • Uw geboorteakte.

Kosten

Nederlander worden kost geld. Wat het kost kunt u zien op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. U betaalt bij de tweede afspraak.