HOME  |  Over Ermelo  |  Vlag en wapen

Vlag en wapen


Ermelose vlag

De Ermelose vlag omvat naast twee banen geel en een baan blauw de afbeeldingen van een witte pauw en van het Maltezer kruis.

De witte pauw

Vanaf het begin van de veertiende eeuw moesten in Staverden witte pauwen worden gefokt. Hun veren werden gebruikt voor het helmbos van de graaf. Ook nadat de graven van Gelre in 1339 de rang van hertog kregen, bleef dit gebruik in zwang. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds witte pauwen te zien in Staverden. Een bos staartveren in het gemeentehuis van Ermelo en in het provinciehuis in Arnhem houdt de herinnering levend aan die middeleeuwse verplichting.

Het Maltezer kruis

Het Maltezer kruis herinnert aan het voormalig klooster ´St. Jansdal´, dat in 1406 werd gesticht door een commandeur met tien Maltezer ridders. Dit klooster stond in de buurtschap ´s-Heeren Loo. Het klooster heeft in belangrijke mate een stempel gedrukt op Ermelo. De middeleeuwse zorgtraditie zet zich tot in onze tijd voort. Ermelo heeft nu nog steeds enkele belangrijke zorginstellingen binnen haar grenzen. Vandaar dat het Maltezer kruis in de vlag als symbool voor zorg is opgenomen. Dit kruis, dat de ´Souverijne Orde van Malta´ altijd als teken heeft gevoerd, heeft vier armen, zeer smal op het snijpunt en breed op de uiteinden, die uitlopen in twee punten.

Het wapen

In Ermelo ligt het kasteel Staverden en in de geschiedenis van Gelre is dit en bekende naam. Reinoud I, graaf van Gelre, kreeg op 6 juni 1290 van de kapittelkerk van Zutphen het leeneigendom van de helft van zijn opbrengst in erfpacht.

Het was een tijd waarin veel heide op de Veluwe tot bouwland werd ontgonnen en graaf Reinoud I vormde het plan om bij zijn hofstede Staverden een stad te stichten. Hiertoe kreeg hij op 16 juli 1291 van koning Rudolf de nodige toestemming en op 25 maart 1298 verklaarde Reinoud I Staverden tot stad en verleende de ingezetenen van toen enige voorrechten. Het plan was te ambitieus: tot een echte stad heeft Staverden zich nooit ontwikkeld.

Staverden en witte pauwen

Sinds het begin van de XIVe eeuw moesten te Staverden witte pauwen worden gefokt voor het helmbos van de graaf en ook toen de graven van Gelre de hertogelijke rang kregen (in 1339), bleef dat in gebruik. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds witte pauwenveren te vinden in het gemeentehuis van Ermelo en in het provinciehuis in Arnhem als herinnering aan de middeleeuwse verplichting.

Herinnering agrarisch bedrijf

Ook is in het wapen een herinnering opgenomen van het agrarisch bedrijf. Ook al is het in betekenis afgenomen, het is ten slotte de oorsprong van praktisch elke nederzetting in Nederland geweest. Daarvoor werd een met een eg overdekt schildhoofd gekozen in de kleuren goud en zwart. De gebruikelijke kroon, dat het wapen siert, dekt het wapen.