HOME  |  Over Ermelo  |  Ermelo vitaal, groen en zorgzaam

Ermelo vitaal, groen en zorgzaam

Ermelo is een gemeente met ruim 26.000 inwoners, gelegen aan de rand van het natuurgebied de Veluwe. Uit recent onderzoek komt naar voren dat inwoners onze gemeente mooi en groen vinden en prettig om in te wonen. Vitaal, groen en zorgzaam zijn dan ook de kernwaarden waar het in Ermelo om draait en waar het gemeentebestuur alle aandacht aan besteedt.

Vitaal

Vitaal staat voor eigentijdse voorzieningen (zoals scholen, buurthuizen, winkels en openbaar vervoer), maar ook staat het voor een dynamisch bedrijfsleven en een krachtige regio.

Groen

Groen staat voor de natuurlijke omgeving in en om het dorp en natuurlijk voor de ligging op de Veluwe en aan het water. Ermelo heeft zelfs een eigen jachthaven. Aan de oostzijde van het dorp liggen de boerderijen en bestaat de natuur uit agrarisch landschap. Ook de recreatiesector draagt bij aan het groene karakter van Ermelo. Ermelo telt meer dan 100 campings en recreatiebedrijven. In de zomermaanden verdubbelt dan ook het inwonertal  door de toeristen die in Ermelo rondlopen.

Zorgzaam

Ermelo is ook een zorgzame gemeente. Een gemeente met extra aandacht en zorg voormensen met een beperking. De zorgzaamheid blijkt ook uit het aantal vrijwilligers dat in Ermelo actief is. De vanouds aanwezige zorginstellingen maken dat de acceptatie van mensen met een beperking en het omzien naar je medemens als het ware deel uitmaakt van de Ermelose DNA. De Ermelose samenleving is pluriform door de toestroom in het verleden van defensiepersoneel en artsen en verpleegkundigen die in de zorginstellingen werk vonden.