Werkzaamheden Oude Nijkerkerweg – Landgoed GGZ Veldwijk

Deze week starten de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw op Landgoed Veldwijk. Het gaat om de nieuwbouw van Zorgpark Veldwijk (Deelgebied B).

Komend najaar voeren we de volgende werkzaamheden uit

  • Aanleg van inrit voor bouwverkeer;
  • Bouwwerkzaamheden nieuwe zorgpand op de huidige paardenweide;
  • Aanleg riolering in de weg voor de bestaande zorgpanden, Groenehaege, Hofplein, Hofstede en Duynenhof met een nieuwe aansluiting op de Kleine Bosweg;
  • Aanleg van diverse bouwstraten voor toekomstige nieuwbouw.

Hinder en overlast

  • Fietsers op het betonfietspad langs de Oude Nijkerkerweg kunnen bij de aangelegde bouwinrit last hebben van het bouwverkeer. Fietsers hebben hier wel voorrang. Dit is ook aangegeven met verkeersborden.
  •  De huidige fietsroute langs de boerderij De Heuvel komt tijdens de werkzaamheden te vervallen. Er is helaas tijdens de werkzaamheden geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk.
  • In de Kleine Bosweg voeren we rioolwerkzaamheden uit. Tijdens deze werkzaamheden is doorgaand verkeer niet meer mogelijk. Omwonenden worden hierover vroegtijdig geïnformeerd door de aannemer. Er komt tijdelijk een omleiding om vanuit de wijk de Maat bij het NS-station te komen. Doorgang over het GGZ Veldwijk terrein is dan tijdelijk niet mogelijk.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan contact met ons op: