Werkzaamheden Kleine Bosweg - GGz Centraal, Zorgpark Veldwijk

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Kleine Bosweg voor de nieuwbouw op Landgoed Veldwijk. Het gaat om de nieuwbouw van Zorgpark Veldwijk (Deelgebied B). Firma Kamphorst gaat een rioolaansluiting maken. Zij voeren de werkzaamheden uit ter hoogte van de woningen Kleine Bosweg 9 -14. Dit zorgt voor enige overlast.

Week 47 (20 – 24 november) voorbereidende werkzaamheden:

  • voorbereiding en vooraankondiging werkzaamheden.

Week 48 en 49 ( 27 november – 8 december) werkzaamheden Kleine Bosweg:

  • volledige afsluiting van doorgaand verkeer Kleine Bosweg in bocht nr. 9 en 14;
  • afsluiting doorgaande fietsverkeer richting terrein GGz Centraal;
  • tijdelijke afsluiting 3 parkeervakken;
  • tijdelijke aanleg wandelpad aansluitend op hondenuitlaat- en voetpad GGz  Centraal;
  • fietsers richting centrum en station via fietspad De Maat.

Week 49 en 50 (4 – 15 december) werkzaamheden terrein GGz Centraal:

  •  fietsers richting centrum en station via fietspad De Maat.