Werkzaamheden Garderenseweg

De Garderenseweg wordt nieuw, modern en veilig ingericht. De werkzaamheden starten op 28 juni 2021. Vanaf dat moment is de rijbaan vanaf de N302 en de gehele bebouwde kom afgesloten voor doorgaand verkeer. Wij verdelen de werkzaamheden zo dat wij een deel vóór en een deel ná de bouwvak (26 juli-13 augustus) uitvoeren. Tijdens de bouwvak voeren wij geen werkzaamheden uit en is de Garderenseweg voor iedereen bereikbaar. Na de bouwvak gaan we verder met onze werkzaamheden. Wij verwachten half september al onze werkzaamheden afgerond te hebben.

Bereikbaarheid

Speuld is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Vanaf Garderen wordt dit met bebording al aangegeven. Ook op de provinciale weg N302 staat aangegeven dat doorgaand verkeer via Garderen moet rijden. Bewoners en bedrijven kunnen wel in Speuld komen. Om dat te controleren zetten we verkeersregelaars in. Zij houden automobilisten aan en vragen aan iedereen of zij daadwerkelijk in Speuld moeten zijn.

Terug naar het overzicht met (weg)werkzaamheden