Reiniging en inspectie van de riolering

Vanaf 5 oktober tot en met 23 oktober worden delen van de riolering in Ermelo schoongemaakt en nagekeken. Hiermee zorgen we dat de riolering goed blijft functioneren. We krijgen ook inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel.

We verwachten weinig overlast

Omdat de werkzaamheden vooral in het riool gebeuren, verwachten we weinig overlast. Gedurenden de werkzaamheden zetten we de weg voor korte tijd af. Het verkeer leiden we om. Tijdens het werk staan er ook voertuigen op de rijbaan. Verder kunnen er geuren vrijkomen tijdens de werkzaamheden, maar deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid. 

Aanwonenden ontvangen een brief

De aannemer, Weijers Riooltechniek, stuurt een brief naar de direct aanwonenden om hen over de werkzaamheden te informeren.

Terug naar het overzicht met (weg)werkzaamheden