Kim Straatman

‘We willen voorkomen dat de financiële spanning verder oploopt’

Vergeten te betalen? Tijdelijk geen geld op de rekening? Opzien tegen het openen van die enveloppe? Kijk uit, want voor je het weet lopen schulden op. Gelukkig is er voor iedereen hulp. Welzijn Ermelo wil mensen graag op tijd daarover informeren om erger te voorkomen. Daarom is eind september het project Vroeg eropaf begonnen. Sociaal werker Kim Straatman (30) legt uit wat dit betekent.

“Stress over geldzaken is enorm vervelend. In de afgelopen tijd heb ik mij verdiept in allerlei situaties, want niet een huishouden is hetzelfde. Het doet mij echt wat als ik mensen zie worstelen. Inmiddels ben ik iets meer dan twee jaar werkzaam bij Welzijn Ermelo. Ik woon in Apeldoorn, maar ben opgegroeid in een klein dorp. Ik ben blij dat ik zelf aardig overzicht weet te houden. Ook in mijn werk schep ik eerst orde. Zie je die map hier liggen? Ik maak printjes en stop alles bij elkaar. Dan grijp ik er niet naast. Voor mij werkt dit prettig. Anderen willen het juist allemaal digitaal ordenen. Ook prima. Als je maar een systeem kiest dat bij je past en waar je mee uit de voeten kunt.”

Vertrouwelijk

“Vroeg eropaf is bedoeld om snel iemand te helpen als er problemen dreigen. Dus niet pas als schulden al héél hoog zijn opgelopen. Juist in het begin, als je er nog eenvoudig iets aan kunt veranderen. Via instanties krijg ik een melding in een computersysteem. Dat is allemaal beveiligd en vertrouwelijk. Uiteraard. Ik weet ook niet wat iemand op zijn bankrekening heeft staan. Het enige wat ik te horen krijg is dat sommige rekeningen niet zijn betaald. Een achterstand van een paar maanden bij de energierekening, bijvoorbeeld. Of de ziektekosten. Dat hoeft nog niets te betekenen. Er zijn situaties waarin mensen soms enveloppen tijdelijk dicht laten. Maar het is wel belangrijk dat ze op tijd weer in actie komen. Daar kunnen Welzijn Ermelo en anderen bij helpen.”

Vrijwilligers

“Nee, ik ga niet de administratie overnemen. Ik stel wel vragen en kom met suggesties. Daarnaast leg ik uit welke hulp er allemaal mogelijk is. In Ermelo heb je heel veel vrijwilligers die kunnen begeleiden bij het op orde brengen van de financiële administratie. Dat is iets om trots op te zijn. Soms heeft iemand langere tijd hulp nodig. Ik vind dat zeker niet vreemd. Veel gaat inmiddels digitaal, waardoor er voor sommige mensen een hoge drempel is ontstaan. Ook moeilijke taal in brieven en op websites kan lastig zijn. Of denk aan mensen die door een echtscheiding of problemen op het werk even niet in staat zijn om alles bij te benen. Een tijdje niet opletten en je zit al in de narigheid. Ik vind ook dat we daar niet over moeten oordelen. Het kan iedereen overkomen.”

Eerste stap

“Het coronavirus maakt mijn taak wel iets ingewikkelder. De opzet is dat ik bij mensen aanbel en diensten aanbied. Het is vrijwillig, dus niemand wordt gedwongen. Maar ik probeer wel heel gericht dat contact aan te gaan. Ik weet uit ervaring dat sommige mensen geen hulp durven vragen. Ik wil hierin graag iets betekenen en een extra stap zetten. Maar ja, dat virus hè. Aanbellen is nu niet zo’n handig idee. Dus de komende tijd ga ik vooral bellen, mailen, appen en eventueel een brief sturen. In de hoop dat ik het vertrouwen win van mensen. Want ik begrijp ook wel dat dit een gevoelig onderwerp is. Dan zien ze mij opeens op de stoep staan en dan denken ze misschien: wat weet deze dame allemaal over mij? Dat vraagt van mij natuurlijk een betrokken houding. En wat ik zeg: ik oordeel nergens over. Ik kom alleen langs om hulp te bieden. Niets moet. Hopelijk kunnen we in een moeilijke situatie weer wat rust brengen. Ja, dat is het vooral: zorgen voor ontspanning.”

Hoopgevende resultaten

“Ik ben enorm blij dat de gemeente Ermelo tijd en geld steekt in dit project. Pas vanaf volgend jaar is het wettelijk verplicht dat gemeenten die vroegsignalering bij schulden oppakken. Ermelo is dus heel vlot. Ik verwacht ongeveer vijf mensen per maand te benaderen. Of dat er meer worden, moet ik eerst nog bekijken. We werken al langer goed samen met organisaties als SchuldHulpMaatje en Humanitas; in Ermelo is volop begeleiding rondom thuisadministratie. Maar gericht en actief op mensen afstappen bij dit soort financiële situaties, dat is wel nieuw. Toch hoeven we het wiel niet zelf uit te vinden. Ter voorbereiding heb ik verslagen gelezen van vergelijkbare projecten in steden en dorpen. De resultaten zijn hoopgevend. Door bijtijds een situatie om te buigen, kan je grote problemen voorkomen. Ik ken het voorbeeld van een vrouw die geen enveloppe meer durfde te openen. Zo bang als ze was voor nieuwe rekeningen. Ze zei: Op vrijdag open ik ‘m zeker niet, want dan is mijn hele weekend verpest. Het drukt op hun schouders. Mensen lijden onder die financiële sores. Ik vind dat schrijnend en hoop echt dat ik samen met anderen veel Ermeloërs kan ondersteunen.”

Heeft u een laag inkomen? Of zorgen over uw financiën? Hieronder leest u hoe we u kunnen helpen. Doe de check op www.geldfit.nl/locatie/ermelo of kijk naar de geldplannen op www.startpuntgeldzaken.nl/ermelo.

Financieel Café

Bij het Financieel Café werken vrijwilligers van Welzijn Ermelo, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Ze hebben veel ervaring en helpen u graag tijdens de openingstijden op maandagavond van 18.30 uur - 20.00 uur (Raadhuisplein 8) en donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur (Raadhuisplein 10).

Schuldhulpmaatje Ermelo

Heeft u zorgen over financiën? Dan kunt u voor hulp naar Schuldhulpmaatje in Ermelo. Neem contact op met de coördinatoren Jannette Baaij-Melis of Wout Lourens. Met hen kunt u uw zorgen bespreken. Zo nodig brengen zij jou in contact met een maatje die u met raad en daad wil bijstaan en helpen bij het zoeken naar antwoorden op al uw vragen over financiën.

Stichting Leergeld Randmeren

Stichting Leergeld Randmeren ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen. Stichting Leergeld Randmeren werkt samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kinderhulp en Jarige Job. Wilt u dat jouw kind ook mee kan doen op school, met sport en bijvoorbeeld de muziekschool, maar ontbreekt het u aan voldoende geld?

Humanitas

U kunt de vrijwilligers van Humanitas bereiken via telefoon, mail en beeldbellen. Humanitas helpt mensen weer grip te krijgen op hun leven, ongeacht cultuur, geloof en levensbeschouwing.

Voedselbank

De Voedselbank geeft voedselpakketten uit als noodhulp voor een bepaalde periode. Na uw aanmelding maakt een vrijwilliger van Zorgdat een afspraak voor een gesprek over uw financiële situatie. Als de Voedselbank besluit dat u een voedselpakket mag afhalen, kunt u dat doen in Ermelo.

Welzijn Ermelo

U kunt voor vragen over administratie, geldzaken of schulden contact opnemen met Kim Straatman van Welzijn Ermelo.

www.kindpakket.nl

Extra geld voor uw kind kunt u aanvragen via www.kindpakket.nl. Hier kunt u aanvragen doen voor extra geld van de gemeente, sport en cultuur.

Komt u eruit?

Veel Nederlanders hádden al geldzorgen. Nu hebben nóg meer Nederlanders geldzorgen. Oorzaak: de coronacrisis. Het gevaar? Dat u denkt en zegt: komt wel goed. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat u (verder) in de problemen komt. Kijk op de website van de landelijke campagne: www.komuitjeschuld.nl. Lees op de website hoe andere mensen met de crisis omgaan. U vindt onder andere verhalen van ondernemers, zelfstandigen en werknemers. Kom op tijd in actie en zoek hulp als dat nodig is.

In februari 2020 is een proef gehouden met De VoorzieningenWijzer. Bij 100 huishoudens kwamen onafhankelijke adviseurs langs voor een adviesgesprek over hun financiën. De adviseurs hielpen met het aanvragen van toeslagen, extra geld voor bijvoorbeeld sport en een beter en goedkoper contract voor de energielevering of de zorgverzekering. Gemiddeld bespaarde een huishouden € 758,00 per jaar.

Hoe werkte het?

De adviseur van De VoorzieningenWijzer kwam op afspraak bij de mensen thuis. Hij is goed op de hoogte van alle bestaande toeslagen en (gemeentelijke) regelingen die zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen. Ook energiecontracten en zorgverzekeringen worden samen beoordeeld. Nadat de persoonlijke situatie is geïnventariseerd helpt de adviseur meteen met het aanvragen van bijvoorbeeld een andere zorgverzekering, energieleverancier en toeslagen. De vrijwilligers van het Financieel Café hebben geholpen bij de aanvraag van de gemeentelijke regelingen.

De VoorzieningenWijzer wordt voortgezet

De gemeente Ermelo heeft besloten om de proef voort te zetten. Er wordt nog overlegd met Welzijn Ermelo, SchuldHulpMaatje, Humanitas en UWOON hoe dat precies gaat gebeuren.