VMBO-leerlingen Groevenbeek geven visie op Ermelo in 2030

Ongeveer 300 leerlingen van het derde jaar VMBO Groevenbeek brengen in beeld hoe Ermelo er in 2030 uit zou moeten zien. Dit doen ze voor de vakken maatschappijleer en aardrijkskunde en in samenwerking met de gemeente Ermelo. De gemeente maakt een omgevingsvisie en wil daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken en dus ook de jeugd. Dat is belangrijk want met deze omgevingsvisie stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de toekomst. Omgevingsplannen en vergunningen worden straks getoetst aan deze visie.

De leerlingen gingen op pad in Ermelo en hebben onder meer foto’s en video’s gemaakt van wat zij mooi vinden in Ermelo en dus moet blijven. Of, want dan kan ook, juist lelijk is in hun ogen en dus zou moeten verdwijnen. De leerlingen komen ook met ideeën over wat ze missen in hun leefomgeving en wat belangrijk is om in de toekomst te ontwikkelen. De gemeente Ermelo maakt graag gebruik van de praktische blik die VMBO-leerlingen op Ermelo hebben. Begin volgend jaar zal wethouder Laurens Klappe het werk van de leerlingen bekijken en per leerweg in het VMBO een winnaar selecteren. De gemeente Ermelo maakt graag gebruik van de praktische blik die VMBO-leerlingen op Ermelo hebben.

Enquête voor alle inwoners

In januari 2021 kunnen alle inwoners door het invullen van een online vragenlijst hun mening geven over onderwerpen als economie, wonen, duurzaamheid, recreatie, bereikbaarheid en het groen in de gemeente Ermelo. Later in het jaar worden daarvoor ook andere mogelijkheden georganiseerd.

Naar overzicht