Raad van State doet uitspraak in zaak Prins Hendriklaan: gemeente mag gaan openstellen

In februari 2017 nam de gemeente een nieuw verkeersbesluit waarbij het college besloot de Prins Hendriklaan, de Máximalaan en de Alexanderlaan in Ermelo open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer, door de barrières te verwijderen. De rechtbank vernietigde dit besluit in december van dat jaar. Na een lange procedure kwam eind mei 2019 de Raad van State met een tussenvonnis.

De rechter gaf aan dat het college in haar recht stond om de Prins Hendriklaan open te stellen, ondanks de voorgeschiedenis en eerdere toezeggingen. De rechter was echter ook van mening dat het college nog onvoldoende aandacht had besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling. Op basis van dat vonnis heeft het college in november 2019 een nieuw besluit genomen. Met de uitspraak van vandaag, heeft de rechtbank aangegeven dat het college voldoende onderbouwing heeft gegeven met betrekking tot de verkeersveiligheid bij openstelling. Met deze uitspraak betekent het ook dat straks de Maximalaan van twee kanten ingereden kan worden. Het Trefpunt wordt hiermee ook beter bereikbaar.

Plaatsvervangend wethouder Mobiliteit Klappe over de openstelling: ”Het is een lang traject geweest waarbij we blij zijn met het resultaat maar waar we gezien de gevolgde procedure niet trots op hoeven te zijn. We willen het vervolgtraject gebruiken om ook weer in goed contact met de bewoners te komen.”

Naar overzicht