Gemeente Ermelo start met haalbaarheidsonderzoek naar locaties voor maatwerkwoningen

ERMELO- De gemeente Ermelo onderzoekt de haalbaarheid van maatwerkwoningen op het terrein langs de Watervalweg bij de spoorwegovergang, naast de bomenkwekerij. In een persoonlijk gesprek zijn direct omwonenden geïnformeerd over het onderzoek op het terrein aan de Watervalweg. De buurtbewoners die wat verder weg wonen hebben een brief hierover ontvangen.

Onderzoek naar kansrijke en niet-kansrijke locaties

In januari 2020 is het locatieonderzoek naar kansrijke en niet-kansrijke locaties afgerond. De gemeenteraad heeft criteria opgesteld waaraan, naast de reguliere wettelijke eisen, de locatie moet voldoen. De  uiteindelijk overgebleven kansrijke locaties zijn vertrouwelijk gedeeld met het college en de gemeenteraad.

Locatieonderzoek

De kansrijke locaties worden nu verder onderzocht of ze inderdaad geschikt zijn voor maatwerkwoningen De eerste stap is het informeren van direct omwonenden en de buurt. De tweede stap is onderzoek op de locatie zelf. Dat bestaat uit verschillende technische onderzoeken zoals onder andere flora en fauna onderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken kunnen per locatie verschillen. Daarmee is nog niet zeker of er op deze locatie maatwerkwoningen komen. Er is nog geen besluit genomen.

In gesprek met buurtbewoners

Als na het locatieonderzoek blijkt dat het plaatsen van maatwerkwoningen nog steeds haalbaar is, gaan we met buurtbewoners in gesprek. Het belangrijkste doel van deze gesprekken is om te horen of er nog afspraken en overwegingen zijn die een rol spelen bij de realisatie van maatwerkwoningen op deze locatie en die nog niet zijn meegenomen. De resultaten van deze gesprekken en de resultaten uit het locatieonderzoek nemen we mee in het voorstel dat wordt gedaan aan het college van burgemeester en wethouders.

Wat is een maatwerkwoning?

Een maatwerkwoning is een eenpersoons vrijstaande woning op een rustige locatie. De maatwerkwoning ligt vaak op een locatie aan de rand van een wijk, in een omgeving waar weinig  prikkels zijn. In maatwerkwoningen wonen mensen die niet in een gewone woonwijk of binnen een andere vorm van begeleid wonen kunnen leven. Zij hebben behoefte heeft aan een rustige woonplek. Daar kunnen zij zelf tot rust komen en, eventueel met begeleiding, weer zelfstandig wonen. Vaak blijven deze mensen nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken.

Naar overzicht