‘We kunnen terrein winnen door open en transparant te zijn’

Gerben Pluim (42) werkt sinds augustus 2020 bij de gemeente Ermelo. Naast strategisch bestuursadviseur is hij een van de drie regisseurs binnen de organisatie. Een belangrijke rol waarin hij de processen, maar ook de draagkracht van de ambtelijke organisatie in het oog houdt. Vooral dat laatste vraagt veel aandacht, gezien de enerverende tijd waarin we leven. Als regisseur is Gerben ook een coach voor collega’s; hij probeert goed te luisteren en denkt mee over oplossingen. Een drukke en veelzijdige job, maar daar houdt hij van.

Gerben heeft bij meerdere gemeenten gewerkt en was ook enige tijd in dienst van een adviesbureau voor het Sociaal Domein. “Door die ervaring kan ik de verschillende organisatiemodellen goed met elkaar vergelijken. Dat helpt mij in mijn functie bij de gemeente Ermelo.”      

In zijn huidige rol is het Sociaal Domein nog altijd een aandachtsgebied. Daarnaast steekt Gerben veel tijd in het stroomlijnen van de organisatieontwikkeling. Hij let goed op of de belangrijke verbindingen worden gelegd en denkt mee over eventuele oplossingen. Niet voor niets solliciteerde Gerben indertijd naar deze functie; hij is overtuigd van het belang van de expeditie. 

“Ik merk dat veel gemeenten een stap zetten naar nieuwe organisatievormen, maar tegelijkertijd willen vasthouden aan oude structuren. Daar ontbreekt een echte keuze. Ermelo kiest vol voor deze ontwikkeling en dat vraagt durf en inzet van ons allemaal. Je weet vooraf al dat je tegen dingen gaat aanlopen. Toch zegt de organisatie: hier gaan we voor. Ja, dat geeft mij energie.” 

In Ermelo leggen we veel verantwoordelijkheid bij medewerkers. Dat sprak mij ook aan toen ik vorig jaar solliciteerde.

Er was een filmpje gemaakt over de organisatieontwikkeling en ik dacht: goed dat ze in Ermelo niet op twee gedachten blijven hinken. Als je niet echt doorpakt, blijf je continu teruggrijpen naar oude structuren. Dan kom je niet verder.”

Gerben merkt dat collega’s elkaar stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen.

“Je hoeft niet te wachten totdat een ander jou iets vraagt, je komt zelf in beweging. Ook bij jonge medewerkers zie ik dat die ontwikkeling snel gaat. Het gaat om zelfbewustzijn: je mag zelf besluiten nemen, veel meer zelf nadenken en ook andere, nieuwe vaardigheden gebruiken.”

“Sommige collega’s nemen als vanzelf de leidersrol op zich. Als regisseurs letten we goed op de balans binnen een groep; de juiste samenstelling van collega’s met veel en weinig ervaring. Zo help je elkaar vooruit. Ik zie ook dat veel ervaren collega’s het leuk vinden om nieuwe collega’s te helpen. Ook als regisseurs denken we graag mee. Wat is er nodig om een goed besluit te nemen? Wie hebben we nodig om daarbij te helpen. Zeker als je nieuw bent, is het even zoeken naar wie welke rol heeft. Over het geheel genomen gaat dat best goed.”

“Als regisseur stel ik veel vragen. Ik blik ook terug op de oude situatie. Zo van: wat mis je nu precies? Wat deed de coördinator voorheen? Het is voor mij goed om te weten waar die aansturing soms wordt gemist. Vaak komt het neer op even sparren en overleggen. Collega’s leggen hun vragen nu meer aan elkaar voor: zit ik in de goede richting? Dat is in het begin even wennen, maar ik ben ervan overtuigd dat je in de meeste situaties geen leidinggevende nodig hebt.”

Een gemeentelijke organisatie heeft rekening te houden met regelgeving. Wetten en richtlijnen waar je niet omheen kunt.

“Dat is ook een manier van denken die in onze hoofden zit. Bij de nieuwe Omgevingswet is het juist de bedoeling dat we meer dan ooit met inwoners samenwerken.  Tegelijkertijd moeten wij de bandbreedte van de wetten en regels in de gaten houden. Dat is nieuw en vraagt veel inspanning van onze kant, maar ook daarin zie je het belang van deze organisatieontwikkeling.”  

We kunnen terrein winnen door open en transparant te zijn, maar ook door snel en effectief te handelen. Dat maakt ons betrouwbaar.”