‘Als je alleen maar iets constateert, verandert er niets’

Luisteren, observeren, doorvragen: het zijn belangrijke vaardigheden binnen haar job. Cora van den Berg (47) werkt als HR-adviseur bij Meerinzicht en heeft de gemeente Ermelo als aandachtsgebied. Daarnaast is ze vertrouwenspersoon. Sinds de organisatie-omslag in Ermelo heeft Cora veel vaker een-op-een contact met collega’s en voert ze ook voortgangs- en ontwikkelgesprekken. De hoge werkdruk is een belangrijk thema binnen de organisatie en heeft uiteraard haar aandacht, maar Cora ziet voor iedereen kansen. “Mensen kunnen meer dan ze soms denken.”    

Uit ervaring weet Cora dat je nieuwsgierig moet blijven naar het verhaal van mensen. Niet te snel zelf invullen, niet alleen het gedrag voorop zetten… Er kunnen immers allerlei zaken spelen die maken dat iemand even niet zo lekker in zijn vel zit of tegen dingen aanloopt. Ook privé spelen er soms zaken die van invloed zijn. Aandacht voor elkaar, tijd nemen voor een goed gesprek; dat is een vereiste voor een HR-adviseur bij gemeente Ermelo. In die rol heeft ze veel bij geleerd, vertelt ze tijdens een openhartig interview.

“Ik ben in 2008 bij de gemeente Ermelo begonnen. Ik kwam van de Regio Noord-Veluwe en ging in Ermelo aan de slag als personeelsconsulent. Ik mocht mij vooral richten op Veiligheid en Gezondheid. Steeds vaker kreeg ik te maken met adviseurswerk rondom werving en selectie, maar ik had geen opleiding op hbo-niveau. Ik wilde mij graag ontwikkelen en heb dat in eigen tijd opgepakt. Het werd een studie bij Windesheim in Zwolle. Voor de functie die ik had, was het niet nodig, maar ik wilde graag doorgroeien.” 

“Het bleek een goede keuze, want toen er HR-adviseurs vertrokken kwam de mogelijkheid voor mij om door te schuiven. In 2015 werd Meerinzicht gevormd en ging ons hele team over. Als arbo-expert mocht ik aan de slag voor de vier organisaties. Maar ik heb een klein contract van 24 uur per week en ik merkte dat ik focus miste. Dus uiteindelijk heb ik mij sinds november vorig jaar toe kunnen leggen op alleen Ermelo en dat bevalt mij heel goed.” Het adviseurschap voor Ermelo doet ze samen met haar collega HR-adviseur Merel van Keulen.

Door de nieuwe werkwijze van de gemeente Ermelo ontbreekt de hiërarchische structuur van afdelingen en management.

Collega’s werken meer samen op projectbasis. “Dat verlangt uiteraard ook van mij een andere aanpak. Ik ben meer dan ooit een-op-een met collega’s in gesprek. Of ik geef advies aan een van de regisseurs. Er zijn slechts een paar leidinggevenden over binnen de organisatie, zoals bij het team Wijkservice en de griffie. Daar adviseer ik dus de manager. Maar op alle andere plekken ben ik meer coachend bezig met collega’s zelf.”

“Bij de ontwikkelgesprekken gaat het om vragen als; waar wil je naartoe, wat heb je nodig, waar loop je tegenaan in werk en privé etc. Het vraagt ook van mij iets extra’s. Dat merk ik wel en dat vind ik ook heel leuk. We hebben ook voortgangsgesprekken met medewerkers. Ook die zijn niet hiërarchisch opgezet; de regie ligt bij de medewerker zelf.”

“Ik vraag vaak: wat kan ik voor je betekenen? En vervolgens zoek je samen naar oplossingen. Negen van de tien keer geeft dat veel energie. Door die organisatie-omslag sta ik dichter op de dagelijkse praktijk. Ook voor mij is het interessant om na te denken hoe we van betekenis kunnen zijn voor inwoners. Dat is de stap die we zetten: minder naar binnen gericht, meer op de dienstverlening.”

“In een enkel geval merk je dat een medewerker niet mee wil of kan in de ontwikkeling. Die signalen moet een organisatie bijtijds oppakken, want één collega die niet lekker functioneert kan een hele groep belasten. Natuurlijk beginnen we altijd met een gesprek waarbij we doorvragen naar wat er allemaal speelt en wat er nodig is om de ontwikkelstap wel te kunnen zetten. Je gaat in beginsel uit van de goede intenties van mensen.”

Een gemeente is niet zomaar te vergelijken met een bedrijf.

“Naast de wettelijke taken, heb je ook nog de ambitie van gemeenteraad en college. Er is een voortdurende belangenafweging te maken die ook de draagkracht van de organisatie beïnvloedt. En per vier jaar kan dat dankzij verkiezingen weer veranderen. De organisatie-omslag leert dat we wendbaar kunnen zijn en assertiever mogen worden. Niet afwachten, maar zelf die oplossing zoeken en eventueel hulp inschakelen. Er zijn steeds meer collega’s die hun draai hierin vinden. Ja, ik hoor meer positieve geluiden. Medewerkers waarderen de autonomie en de korte lijnen. Laatst gaf een medewerker aan dat ze bij gemeente Ermelo oprecht voelde dat haar mening er toe deed. Zelf ben ik ook blij dat ik dit allemaal mee mag maken. Voor mij is het werkveld spannender en uitdagender. Geloof me: ik haal er veel voldoening uit.”