HOME  |  Ondernemers  |  Nieuws voor ondernemers  |  Ermelo wil bestemmingsplan voor recreatieterreinen versoepelen

Ermelo wil bestemmingsplan voor recreatieterreinen versoepelen (06-06-2019)

Dit item is verlopen op 19-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’. Hiermee wordt meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk in het bestemmingsplan.

De wens van recreatieondernemers om meer ruimte en flexibiliteit wordt vervuld

Dit is de wens van ondernemers die het huidige bestemmingsplan belemmerend vinden voor de groei in de recreatiesector. De gemeente geeft met globale bestemmingen de grenzen aan waarbinnen initiatieven vanuit de markt tot ontwikkeling kunnen komen. “En dat geeft ondernemers juist de ruimte en flexibiliteit die ze willen”, aldus wethouder Laurens Klappe.

De leefomgeving staat centraal

Het instrument dat de gemeente nu wil inzetten heet ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. Een plan, waarin niet alleen regels over goede ruimtelijke ordening zijn opgenomen, maar waar de hele leefomgeving centraal staat. In het plan kunnen regels worden opgenomen over veiligheid, gezondheid, milieu, welstand, natuurbescherming en duurzaamheid. 

De gemeente heeft voor het plan wel toestemming nodig van het Ministerie van Binnenlandse zaken nodig. Zodra deze binnen is kan het plan komende anderhalf jaar verder worden uitgewerkt.