HOME  |  Ondernemers  |  Inkoop gemeente Ermelo

Inkoop gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo vindt het belangrijk om lokale ondernemers te betrekken bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Daarom willen we graag inventariseren welke producten, diensten en werken door u worden geleverd. De geïnventariseerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de medewerkers van gemeente Ermelo die zich met inkoop bezighouden. U kunt uw bijdrage aan de inventarisatie leveren door een formulier in te vullen met informatie over uw bedrijf.