HOME  |  Ondernemers  |  Maatregelen gemeente Ermelo voor ondernemers

Maatregelen gemeente Ermelo voor ondernemers

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Ermelo probeert, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd. 

Op deze pagina vind je informatie over:  

We werken de informatie regelmatig bij.


Uitstel gemeentelijke belastingen en heffingen

De gemeente heeft gekeken wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen. Het college van burgemeester en wethouders hebben het volgende besloten:

 1. Indien je moet betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus;
 2. Indien je recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan worden  deze zo spoedig mogelijk  uitbetaald;
 3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen.
  Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus betalen;
 4. Boeterente wordt tot 31 augustus niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
 5. Indien je als belastingbetaler hebt gekozen voor maandelijkse termijnbetalingen, loopt deze in principe gewoon door.
  Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, neem dan zelf tijdig contact  met de afdeling Belastingen van Meerinzicht;
 6. Indien je na 31 agustus gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken. 

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen.
Voor vragen kun je terecht bij het team Belastingen van Meerinziccht.
 


Ondersteuning zelfstandig ondernemer en ZZP'er

Het kabinet heeft een tijdelijke regeling aangekondigd om zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zoals een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Dit wordt Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) genoemd.

Binnen deze regeling zijn er 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500,00 netto.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Ben je zelfstandig ondernemer of ZZP'er en zit je in zwaar weer? Dan kun je een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen. Dit hoeft niet meer via het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS). 

Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)


Veelgestelde vragen en antwoorden voor ondernemers

Als gevolg van de maatregelen tegen de uitbreiding van het corronavirus loop je als zp'er, zzp'er of als ondernemer tegen veel vragen aan. Op pagina veelgestelde vragen en antwoord voor ondernemers geven we antwoord op de vragen waarbij de gemeente Ermelo je kan helpen. Kijk voor antwoorden op andere, algemenere vragen op de website van Rijksoverheid.


Bedrijfscontactfunctionaris

We kunnen ons voorstellen dat je als ondernemer of organisatie vragen hebt over bepaalde regelingen of over de consequenties van het coronavirus voor je bedrijf of organisatie. Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met Roelof Prins, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Ermelot. Hij is aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen over ondernemen in Ermelo. Wil je contact opnemen of ben je benieuwd wat de gemeente voor jou kan betekenen?

Roelof is te bereiken via:
r.prins@ermelo.nl
(0341) 56 73 08


Websites

Wilt je meer weten over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast is er specifiek voor ondernemers een aantal relevante websites met meer info: