HOME  |  Ondernemers  |  Corona: hulp voor ondernemers

Corona: hulp voor ondernemers

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Ermelo probeert, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd. 

Op deze pagina vind je informatie over:  

We werken de informatie regelmatig bij.


Uitstel gemeentelijke belastingen en heffingen

De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd o.a. voor ondernemers. Ook wij hebben gekeken wat we kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen. 

Hieronder vind je de belangrijkste informatie:

  1. Voor aanslagen die nog opgelegd moeten worden, vindt verzending niet eerder plaats dan 31 augustus
  2. Indien belastingplichtigen recht hebben op teruggaven worden die teruggaven verleend.
  3. Dwanginvordering wordt stopgezet, invordering wordt aangehouden tot 31 augustus. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Diegenen waarvan de aanslag eerder vervalt kan de aanslag zonder kosten tot 31 augustus betalen. 
  4. Invorderingsrente wordt vanaf heden tot 31 augustus niet in rekening gebracht (dit zijn 165 dagen).
  5. Indien belastingplichtigen hebben gekozen voor automatische incasso, loopt deze in principe gewoon door. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt verzocht tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht (0341 56 73 21).
  6. Indien na 31 augustus gespreide betaling (uitstel) noodzakelijk is, kan hier je hier een verzoek voor indienen.  

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor vragen kun je terecht bij het team Belastingen van Meerinzicht (0341 56 73 21)

Heb je als ondernemer/winkelier nog andere vragen? Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen, Roelof Prins of Gustaaf van Charante
 


Ondersteuning zelfstandig ondernemer en ZZP'er

Voor (zelfstandige) ondernemers die in de problemen dreigen te komen door de coronacrisis is er hulp met het noodpakket voor banen en economie. De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is hier één van. Je kunt je aanvraag indienen bij Meerinzicht. De verwerking van je aanvraag duurt 5 tot 10 werkdagen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Vanaf maandag 6 april is het NOW-loket open voor werkgevers. Meer informatie op de website van het UWV,


Veelgestelde vragen en antwoorden voor ondernemers

Als gevolg van de maatregelen tegen de uitbreiding van het coronavirus loop je als zp'er, zzp'er of als ondernemer tegen veel vragen aan. Op pagina veelgestelde vragen en antwoord voor ondernemers geven we antwoord op de vragen waarbij de gemeente Ermelo je kan helpen. Kijk voor antwoorden op andere, algemenere vragen op de website van Rijksoverheid.


Bedrijfscontactfunctionaris

We kunnen ons voorstellen dat je als ondernemer of organisatie vragen hebt over bepaalde regelingen of over de consequenties van het coronavirus voor je bedrijf of organisatie. Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met Roelof Prins, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Ermelo. Hij is aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen over ondernemen in Ermelo. Wil je contact opnemen of ben je benieuwd wat de gemeente voor jou kan betekenen?

Roelof is te bereiken via:
r.prins@ermelo.nl
(0341) 56 73 08


Websites

Wilt je meer weten over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast is er specifiek voor ondernemers een aantal relevante websites met meer info: