Milieumelding bedrijven

  • Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels.
  • Voor activiteiten die het milieu belasten vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding.
  • Start u een nieuw bedrijf?
  • Verandert u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit?
  • Doe via Omgevingsloket online een vergunningcheck.
  • U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

De Omgevingsdienst Veluwe voert de milieutaken op de Veluwe uit. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Omgevingsdienst Veluwe.